Blog

Koronavirová krize může být šancí správně prodat firmu vybranému odběrateli nebo dodavateli

Pokud uvažujete o prodeji Vaší firmy, neměla by stávající doba koronavirové krize být na překážku takovýto záměr důkladně zvážit. Důvodem je, že některý z Vašich odběratelů, ale i dodavatelů, může mít zájem začlenit Vás do svojí struktury a...

8. 6. 2020

Přečíst