Blog

Hodnota podniku v době krize – prodat nebo čekat?

Téma prodeje firmy v době krize lze rozdělit na otázku, jestli se jedná o krizi dané firmy nebo o krizi jako takovou anebo o souběh obojího.

8. 9. 2020

Přečíst

Je lepší dlouhodobý pronájem nemovitosti nebo prodej?

Mnoho majitelů nemovitosti si klade otázku, zda je nemovitost výhodnější prodat nebo pronajmout. Z čistě ekonomického hlediska je možno porovnat dosažitelnou prodejní cenu s hodnotou budoucích nájmů diskontovaných k okamžiku případného prodeje....

16. 7. 2020

Přečíst

Nákup a prodej firem – bude mít opět hlavní slovo kupující?

V minulých letech konjunktury a dostatku likvidity na trhu, převažovala poptávka po investicích do nákupu firem nad nabídkou. Investoři často vycházeli z optimistických pohledů na výsledky, kterých firma v budoucnu dosáhne, pokud věřili, že...

1. 7. 2020

Přečíst

Jak řešit v době koronavirové krize problémy se subdodavateli

Kromě problémů s placením od odběratelů a s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků má stále více firem obavy, zadávat práci subdodavatelům. Je to další důsledek koronavirové krize, který vede podnikatele k větší samostatnosti při zajišťování...

8. 6. 2020

Přečíst

Koronavirová krize může být šancí správně prodat firmu vybranému odběrateli nebo dodavateli

Pokud uvažujete o prodeji Vaší firmy, neměla by stávající doba koronavirové krize být na překážku takovýto záměr důkladně zvážit. Důvodem je, že některý z Vašich odběratelů, ale i dodavatelů, může mít zájem začlenit Vás do svojí struktury a...

8. 6. 2020

Přečíst