They said about us

Metrostav a.s.

Ing. Jan Vosecký nám poskytl své poradenské služby při přípravě následné integrace společnosti BeMo Tunneling GmbH do struktury našeho koncernu Metrostav. Výhodou byla jeho znalost němčiny i mnoholetá zkušenost s podnikáním v Rakousku a Německu, ale také jeho znalost stavebního trhu, financí a zvyklostí při činnosti v těchto teritoriích. Díky tomu bylo možné též získat upřesněný obraz o situaci v nově získané rakouské společnosti, komunikovat s jejími vedoucími pracovníky a navrhovat další kroky k dosažení strategických cílů Skupiny Metrostav.

Ředitel zahraničního podnikání Skupiny Metrostav


Raiffeisen Landesbank

Potvrzujeme, že nám Ing. Jan Vosecký byl nápomocen při otevření naší reprezentace v Českých Budějovicích. V této přípravné fázi nám byl nápomocen k naší plné spokojenosti. Úspěšně proběhla registrace u ČNB a příprava zahájení činnosti. Pan Ing. Jan Vosecký byl po dobu 25-ti let konzulentem Hornorakouské zemské banky Raiffeisen AG.

Významně podporoval expanzi v České republice a kontakty k investičním fondům.

Generální ředitel, Hornosakouská zemská banka Raiffeisen AG


Impuls leasing

Ing. Jan Vosecký se svým týmem COPRA pro nás úspěšně pracoval na řadě projektů v oblasti M&A (nákup a prodej firem) například při koupi leasingové společnosti. Výhodou naší spolupráce s panem Voseckým byla, kromě jeho praktických znalostí v oblasti nákupu a prodeje firem a financování, také jeho dobrá znalost energetického trhu a osobní kontakty v tomto sektoru.

Jednatel Impuls Leasing Austria s.r.o.


Energie AG

Pan Ing Vosecký inicioval a od počátku provázel a podporoval projekt KVINTA, získání podílů na energetických firmách v hodnotě 112.000.000,- Kč.

Kvinta podílnická spol. s r.o., jednatel


AMMAG Ges.m.b.H.

Na tomto místě bych rád srdečně poděkoval panu Voseckému, jako jeho dlouholetý zákazník, za profesionální spolupráci, odborné poradenství a vždy velmi korektní jednání.

Na konkrétním projektu se ukázalo, jak důležité je mít podporu partnera, který má nejen hodně zkušeností, ale také odpovídající kontakty. Pouze tak a s kompetentním týmem firmy COPRA v pozadí je možno dostatečně cíleně poznat trh a následně docílit úspěšných výsledků. Pana Voseckého tedy s plným přesvědčením doporučujeme dále.

Ammag GmbH, jednatel a společník


HECKL s.r.o

COPRA nás doprovází již řadu let k naší plné spokojenosti při hledání partnerů a při akvizicích vhodných firem a obchodních závodů v Česku, Německu i na jiných teritoriích, které posilují naši pozici na trhu.

HECKL s.r.o. Jednatel a společník


VODOCENTRUM - W a M, s.r.o.

Velice děkujeme za přínosnou spolupráci a řešení problémů při prodeji naší firmy.

VODOCENTRUM – W a M, s.r.o., jednatel


Greiner Extrusion GmbH

COPRA nám pomohla k naší plné spokojenosti najít a převzít strojírenský výrobní závod v České republice a dala nám k dispozici pro první dva roky jednatele.

Greiner Werkzeugbau GmbH, jednatel


RLB

Ing. Jan Vosecký nám velmi pomohl s přípravou a otevřením zastoupení naší banky v Českých Budějovicích prostřednictvím poradenských služeb. Spolupráce s ním byla radostná a k naší plné spokojenosti. Úspěšně proběhla také registrace u ČNB a příprava zahájení činnosti.

KM, 1991 


Efis s.r.o.

Ing. Jan Vosecký se svým týmem COPRA pro nás úspěšně pracoval na řadě projektů v oblasti M&A (nákup a prodej firem) například při koupi leasingové společnosti. Výhodou naší spolupráce s panem Voseckým byla, kromě jeho praktických znalostí v oblasti nákupu a prodeje firem a financování, také jeho dobrá znalost energetického trhu a jeho osobní kontakty v tomto sektoru.

Ing. Kadečka, 2016


GŘ RLB a.D.

Pan Vosecký nás se svou rodinnou poradenskou firmou COPRA podporoval a pomáhal řadě rakouských firem s úspěšným založením jejich českých poboček, dceřinných firem nebo akvizic.

Dr. Scharinger, 2015


RLB

Pan Ing. Jan Vosecký byl po dobu 25-ti let konzultantem Hornorakouské zemské banky Raiffeisen AG (RLB) v České republice. Během těchto let ve velké míře pomohl expanzi do České republiky a s kontakty k investičním fondům.

Altmann, Stanek, 2015


MetalbauWastler

Při hledání kooperačních partnerů nás pan Vosecký a jeho tým přesvědčili o jeho kompetenci a spolehlivosti. Jeho mnohaleté zkušenosti v oblasti managementu a mimořádně dobré kontakty jak v Česku, tak v Rakousku vedly k nalezení kvalitních kooperačních partnerů.

Kruppa, 2015


Burkyt

Při prodeji mého podílu v naší společnosti, která v regionu Karlových Varů prodává velkoobchodně i maloobchodně vodoinstalatérské, topenářské a sanitární zboží, hrála firma COPRA významnou roli v přípravě veškerých podkladů k uskutečnění dohody mezi kupcem a prodejcem.Firma COPRA připravila prodej rychle, seriózně a profesionálně.
Přínosem bylo, že se podařilo najít vhodného kupce a dojednat podmínky, které byly výhodné jak pro mne, tak i pro kupujícího.

Burkyt, 2018