Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – daně a cash flow

11. 11. 2020

Důkladné přezkoumání finanční kondice v době krize úzce souvisí s daňovou problematikou. Nejen při placení DPH a pravidelných daní, ale i z pohledu přijatých plnění ze strany státu nebo financujících bank, ev. posečkání dodavatelů a zálohové platby odběratelů.

Kupující bude zkoumat, jaké platby, které by při běžném provozu byly již zaplaceny, budete v budoucnu muset plnit.

Zvýšenou pozornost bude tým prodávajícího muset věnovat přesnému zmapování a zanesení           do finančního plánu a plánu likvidity těch plateb, které jsou časově posunuty. Důvody mohou být ty výše uvedené, ale také např. riziko plynoucí z inkasovaných dotací. Poskytovatel dotací může mít řadu požadavků a podmínek, jako je třeba udržitelnost projektu po určitou minimální dobu, dodržení výše investice, počet pracovních míst apod. Přitom bude důležité překontrolovat právní zajištění, tedy znění příslušných smluv a podmínek poskytování dotací, ale také odhadnout, s jakou pravděpodobností by nutnost vracet peníze mohla v jednotlivých případech nastat.

Poskytnutí záloh a posunutí daňové povinnosti je nejlépe evidovat jako cizí peníze a počítat s jejich zaplacením ve finančním plánu.

Sledování těchto „zálohových“ peněz a rizika spojená s neplněním přijatých závazků jsou často opomíjena. Při ztrátě těchto závazků a rizik ze zřetele tak může být vyvolána insolvence, kterou by jinak bylo možno včasným jednáním – např. s bankami – včas řešit navýšením financování, dalším posunem splátek apod.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni. 

Těším se na případnou spolupráci. Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o., moje emailová adresa jan.vosecky@copra.cz.

Další články

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – Lidské zdroje (HR)

Tak jako i v jiných oblastech, je v době koronavirové krize také prověření oblasti lidských zdrojů (HR) do značné míry třeba přizpůsobit vzniklé situaci. Mnohem větší důležitost, než v předkrizovém období mají pracovně právní vztahy a motivace...

16. 12. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – podnikatelská část

Commercial Due Diligence je více než předchozí stručný pohled na právní a finanční hloubkovou kontrolu, kterou provádí tým kupujícího a na kterou by měl být tým prodávajícího připraven, zaměřena zejména na vizi a strategie. Tématem je proto...

27. 10. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – Finance

V předchozím, úvodním článku této série, jsem se věnoval právní Due Diligence a v tomto bych chtěl napsat několik vět o finanční hloubkové kontrole v době krize, kdy kupující hledá slabé i silné stránky podniku, který chce koupit, a bude chtít...

13. 10. 2020

Přečíst