Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – daně a cash flow

11. 11. 2020

Důkladné přezkoumání finanční kondice v době krize úzce souvisí s daňovou problematikou. Nejen při placení DPH a pravidelných daní, ale i z pohledu přijatých plnění ze strany státu nebo financujících bank, ev. posečkání dodavatelů a zálohové platby odběratelů.

Kupující bude zkoumat, jaké platby, které by při běžném provozu byly již zaplaceny, budete v budoucnu muset plnit.

Zvýšenou pozornost bude tým prodávajícího muset věnovat přesnému zmapování a zanesení           do finančního plánu a plánu likvidity těch plateb, které jsou časově posunuty. Důvody mohou být ty výše uvedené, ale také např. riziko plynoucí z inkasovaných dotací. Poskytovatel dotací může mít řadu požadavků a podmínek, jako je třeba udržitelnost projektu po určitou minimální dobu, dodržení výše investice, počet pracovních míst apod. Přitom bude důležité překontrolovat právní zajištění, tedy znění příslušných smluv a podmínek poskytování dotací, ale také odhadnout, s jakou pravděpodobností by nutnost vracet peníze mohla v jednotlivých případech nastat.

Poskytnutí záloh a posunutí daňové povinnosti je nejlépe evidovat jako cizí peníze a počítat s jejich zaplacením ve finančním plánu.

Sledování těchto „zálohových“ peněz a rizika spojená s neplněním přijatých závazků jsou často opomíjena. Při ztrátě těchto závazků a rizik ze zřetele tak může být vyvolána insolvence, kterou by jinak bylo možno včasným jednáním – např. s bankami – včas řešit navýšením financování, dalším posunem splátek apod.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni. 

Těším se na případnou spolupráci. Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o., moje emailová adresa jan.vosecky@copra.cz.

Další články

Nástupce pro Vaši firmu? Interní možnosti řešení.

Zajistit budoucnost Vaší firmy po Vašem odchodu je důležitý úkol. Jeho řešení vyžaduje čas a dobrou přípravu. Existuje obecně řada variant s různým dopadem na Vás, Vaši rodinu a na budoucí existenci Vašeho, často celoživotního, díla. Pokusím...

9. 3. 2021

Přečíst

Předat firmu v rámci rodiny nebo hledat jiné řešení?

Většina zakladatelů úspěšných firem se dostane dříve nebo později k otázce, zda po svém odchodu bude chtít, aby se jeho dílo dále rozvíjelo, nebo nechá vše nějak dopadnout.  V této fázi si majitelé často kladou otázky, čeho chtějí ještě v životě...

3. 3. 2021

Přečíst

Kupní smlouva na prodej firmy – MAC ustanovení – riziko pro prodávajícího a ochrana pro kupujícího?

V posledních letech se ve smlouvách na převod obchodních podílů, tedy jednoduše řečeno v kupních smlouvách na koupi/prodej podniku i v Evropě objevují ustanovení, která byla dříve typická spíše pro anglosaskou oblast. Stávající koronavirová...

23. 2. 2021

Přečíst