Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – Finance

13. 10. 2020

V předchozím, úvodním článku této série, jsem se věnoval právní Due Diligence a v tomto bych chtěl napsat několik vět o finanční hloubkové kontrole v době krize, kdy kupující hledá slabé i silné stránky podniku, který chce koupit, a bude chtít omezit svoje rizika při formulaci transakčních smluv.

Na jaké otázky bude kupující chtít zaměřit svou pozornost v souvislosti s krizovou situací a v souvislosti s finanční situací?

Jak si podnik zajistil dotace a programy podpory, které stát nabídl? Jak je ve finančním plánu zohledněna povinnost doplacení plynoucího z posunu splátek např. nájemného nebo posunu povinnosti odvodu některých daní? Jaké okolnosti mohou vést k tomu, že bude muset peníze vrátit? Jak plánuje podnik likviditu v příštích měsících a jaké má předběžné dohody s bankami na případné navýšení kontokorentu nebo úvěrových linií v případě potřeby? Jaké investice by podnik měl udělat, aby zlepšil svoji pozici po krizi? Jaká úsporná opatření realizuje nebo má připravena?

Finanční  Due Diligence

Výše uvedené otázky budou asi součástí posuzování finanční stability a schopnosti firmy, o kterou má kupující zájem, přestát krizové období. Bude ale také důležité, aby se kupující přesvědčil, že firma,     o kterou má zájem, má jasnou vizi, jasný cíl, kam se chce – navzdory anebo právě proto, že je krize – dostat. Například budou důležité úvahy, jestli nevyužít situace a pomoci konkurenční firmě, dodavateli nebo odběrateli, kteří se dostali do potíží, a tím stabilizovat své podnikatelské aktivity. Formy mohou být různé, například strategická aliance, kooperace nebo kapitálový vstup.  Toto bude předmětem dalšího článku z této řady – „Komerční DD“.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni. 

Těším se na případnou spolupráci. Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o., moje emailová adresa jan.vosecky@copra.cz.

Další články

Nástupce pro Vaši firmu? Interní možnosti řešení.

Zajistit budoucnost Vaší firmy po Vašem odchodu je důležitý úkol. Jeho řešení vyžaduje čas a dobrou přípravu. Existuje obecně řada variant s různým dopadem na Vás, Vaši rodinu a na budoucí existenci Vašeho, často celoživotního, díla. Pokusím...

9. 3. 2021

Přečíst

Předat firmu v rámci rodiny nebo hledat jiné řešení?

Většina zakladatelů úspěšných firem se dostane dříve nebo později k otázce, zda po svém odchodu bude chtít, aby se jeho dílo dále rozvíjelo, nebo nechá vše nějak dopadnout.  V této fázi si majitelé často kladou otázky, čeho chtějí ještě v životě...

3. 3. 2021

Přečíst

Kupní smlouva na prodej firmy – MAC ustanovení – riziko pro prodávajícího a ochrana pro kupujícího?

V posledních letech se ve smlouvách na převod obchodních podílů, tedy jednoduše řečeno v kupních smlouvách na koupi/prodej podniku i v Evropě objevují ustanovení, která byla dříve typická spíše pro anglosaskou oblast. Stávající koronavirová...

23. 2. 2021

Přečíst