Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – Finance

13. 10. 2020

V předchozím, úvodním článku této série, jsem se věnoval právní Due Diligence a v tomto bych chtěl napsat několik vět o finanční hloubkové kontrole v době krize, kdy kupující hledá slabé i silné stránky podniku, který chce koupit, a bude chtít omezit svoje rizika při formulaci transakčních smluv.

Na jaké otázky bude kupující chtít zaměřit svou pozornost v souvislosti s krizovou situací a v souvislosti s finanční situací?

Jak si podnik zajistil dotace a programy podpory, které stát nabídl? Jak je ve finančním plánu zohledněna povinnost doplacení plynoucího z posunu splátek např. nájemného nebo posunu povinnosti odvodu některých daní? Jaké okolnosti mohou vést k tomu, že bude muset peníze vrátit? Jak plánuje podnik likviditu v příštích měsících a jaké má předběžné dohody s bankami na případné navýšení kontokorentu nebo úvěrových linií v případě potřeby? Jaké investice by podnik měl udělat, aby zlepšil svoji pozici po krizi? Jaká úsporná opatření realizuje nebo má připravena?

Finanční  Due Diligence

Výše uvedené otázky budou asi součástí posuzování finanční stability a schopnosti firmy, o kterou má kupující zájem, přestát krizové období. Bude ale také důležité, aby se kupující přesvědčil, že firma,     o kterou má zájem, má jasnou vizi, jasný cíl, kam se chce – navzdory anebo právě proto, že je krize – dostat. Například budou důležité úvahy, jestli nevyužít situace a pomoci konkurenční firmě, dodavateli nebo odběrateli, kteří se dostali do potíží, a tím stabilizovat své podnikatelské aktivity. Formy mohou být různé, například strategická aliance, kooperace nebo kapitálový vstup.  Toto bude předmětem dalšího článku z této řady – „Komerční DD“.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni. 

Těším se na případnou spolupráci. Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o., moje emailová adresa jan.vosecky@copra.cz.

Další články

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – Lidské zdroje (HR)

Tak jako i v jiných oblastech, je v době koronavirové krize také prověření oblasti lidských zdrojů (HR) do značné míry třeba přizpůsobit vzniklé situaci. Mnohem větší důležitost, než v předkrizovém období mají pracovně právní vztahy a motivace...

16. 12. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – daně a cash flow

Důkladné přezkoumání finanční kondice v době krize úzce souvisí s daňovou problematikou. Nejen při placení DPH a pravidelných daní, ale i z pohledu přijatých plnění ze strany státu nebo financujících bank, ev. posečkání dodavatelů a zálohové...

11. 11. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – podnikatelská část

Commercial Due Diligence je více než předchozí stručný pohled na právní a finanční hloubkovou kontrolu, kterou provádí tým kupujícího a na kterou by měl být tým prodávajícího připraven, zaměřena zejména na vizi a strategie. Tématem je proto...

27. 10. 2020

Přečíst