Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – Lidské zdroje (HR)

16. 12. 2020

Tak jako i v jiných oblastech, je v době koronavirové krize také prověření oblasti lidských zdrojů (HR) do značné míry třeba přizpůsobit vzniklé situaci. Mnohem větší důležitost, než v předkrizovém období mají pracovně právní vztahy a motivace pracovníků přebírané firmy. Zasaženy náhlými změnami mohou být prakticky všechny oblasti, které spadají do klasické hloubkové kontroly, kterou provádí kupující a na kterou se prodávající musí připravit. V následujícím se podrobněji věnuji některým vybraným oblastem.

Jaký může být vliv na likviditu a finanční plán firmy?

I firmy, které běžně pracují s dobře předvídatelným vývojem likvidity a dobře odhadnutelným finančním plánem, mohou mít ze dne na den před sebou zcela jinou situace. Proto je důležité, aby měly připraveny různé scénáře, jaká opatření mohou v případě potřeby použít. Důvodem může být zavedení „Kurzarbeit“, nutnost placení mezd z důvodu překážek ze strany zaměstnavatele nebo nutnost financování výpadků ve výrobě a s tím souvisejících dopadů na vztahy s odběrateli.

Řízení výroby, vztah k dodavatelům a odběratelům

Nutnost operativních změn a zásahů v obsazení pracovišť v důsledku onemocnění nebo karantény klade zvýšené nároky na technickou přípravu výroby, řízení výroby a na koordinaci útvarů nákupu, prodeje a řízení lidských zdrojů. Zpravidla se jedná také o první otázky, které mohou značně ovlivnit možnost pružné reakce vzhledem k tomu, jak v případě negativního vývoje obchodní partneři, vč. pojišťovny, financující banky, dodavatelů a odběratelů, zareagují.

Důležitost přípravy krizových scénářů pro prezentaci kupujícímu

Tyto scénáře a jejich dobrá příprava a prezentace prodávajícím mohou do značné míry ovlivnit kupujícího a jeho tým poradců v jeho odhadování rizik a o tom, jak je kupovaný podnik na ně připraven.   Je jistě lepší představit promyšlené postupy pro řešení eventuálních vzniklých problémů, než kupujícího nechat v nejistotě, jestli a jak se budou takové situace řešit a s jakými dopady.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně poradit, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, případně přes web a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni.

Těším se na případnou spolupráci.

Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o., moje emailová adresa jan.vosecky@copra.cz

Další články

Nástupce pro Vaši firmu? Interní možnosti řešení.

Zajistit budoucnost Vaší firmy po Vašem odchodu je důležitý úkol. Jeho řešení vyžaduje čas a dobrou přípravu. Existuje obecně řada variant s různým dopadem na Vás, Vaši rodinu a na budoucí existenci Vašeho, často celoživotního, díla. Pokusím...

9. 3. 2021

Přečíst

Předat firmu v rámci rodiny nebo hledat jiné řešení?

Většina zakladatelů úspěšných firem se dostane dříve nebo později k otázce, zda po svém odchodu bude chtít, aby se jeho dílo dále rozvíjelo, nebo nechá vše nějak dopadnout.  V této fázi si majitelé často kladou otázky, čeho chtějí ještě v životě...

3. 3. 2021

Přečíst

Kupní smlouva na prodej firmy – MAC ustanovení – riziko pro prodávajícího a ochrana pro kupujícího?

V posledních letech se ve smlouvách na převod obchodních podílů, tedy jednoduše řečeno v kupních smlouvách na koupi/prodej podniku i v Evropě objevují ustanovení, která byla dříve typická spíše pro anglosaskou oblast. Stávající koronavirová...

23. 2. 2021

Přečíst