Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – Lidské zdroje (HR)

16. 12. 2020

Tak jako i v jiných oblastech, je v době koronavirové krize také prověření oblasti lidských zdrojů (HR) do značné míry třeba přizpůsobit vzniklé situaci. Mnohem větší důležitost, než v předkrizovém období mají pracovně právní vztahy a motivace pracovníků přebírané firmy. Zasaženy náhlými změnami mohou být prakticky všechny oblasti, které spadají do klasické hloubkové kontroly, kterou provádí kupující a na kterou se prodávající musí připravit. V následujícím se podrobněji věnuji některým vybraným oblastem.

Jaký může být vliv na likviditu a finanční plán firmy?

I firmy, které běžně pracují s dobře předvídatelným vývojem likvidity a dobře odhadnutelným finančním plánem, mohou mít ze dne na den před sebou zcela jinou situace. Proto je důležité, aby měly připraveny různé scénáře, jaká opatření mohou v případě potřeby použít. Důvodem může být zavedení „Kurzarbeit“, nutnost placení mezd z důvodu překážek ze strany zaměstnavatele nebo nutnost financování výpadků ve výrobě a s tím souvisejících dopadů na vztahy s odběrateli.

Řízení výroby, vztah k dodavatelům a odběratelům

Nutnost operativních změn a zásahů v obsazení pracovišť v důsledku onemocnění nebo karantény klade zvýšené nároky na technickou přípravu výroby, řízení výroby a na koordinaci útvarů nákupu, prodeje a řízení lidských zdrojů. Zpravidla se jedná také o první otázky, které mohou značně ovlivnit možnost pružné reakce vzhledem k tomu, jak v případě negativního vývoje obchodní partneři, vč. pojišťovny, financující banky, dodavatelů a odběratelů, zareagují.

Důležitost přípravy krizových scénářů pro prezentaci kupujícímu

Tyto scénáře a jejich dobrá příprava a prezentace prodávajícím mohou do značné míry ovlivnit kupujícího a jeho tým poradců v jeho odhadování rizik a o tom, jak je kupovaný podnik na ně připraven.   Je jistě lepší představit promyšlené postupy pro řešení eventuálních vzniklých problémů, než kupujícího nechat v nejistotě, jestli a jak se budou takové situace řešit a s jakými dopady.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně poradit, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, případně přes web a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni.

Těším se na případnou spolupráci.

Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o., moje emailová adresa jan.vosecky@copra.cz

Další články

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – daně a cash flow

Důkladné přezkoumání finanční kondice v době krize úzce souvisí s daňovou problematikou. Nejen při placení DPH a pravidelných daní, ale i z pohledu přijatých plnění ze strany státu nebo financujících bank, ev. posečkání dodavatelů a zálohové...

11. 11. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – podnikatelská část

Commercial Due Diligence je více než předchozí stručný pohled na právní a finanční hloubkovou kontrolu, kterou provádí tým kupujícího a na kterou by měl být tým prodávajícího připraven, zaměřena zejména na vizi a strategie. Tématem je proto...

27. 10. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – Finance

V předchozím, úvodním článku této série, jsem se věnoval právní Due Diligence a v tomto bych chtěl napsat několik vět o finanční hloubkové kontrole v době krize, kdy kupující hledá slabé i silné stránky podniku, který chce koupit, a bude chtít...

13. 10. 2020

Přečíst