Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – podnikatelská část

27. 10. 2020

Commercial Due Diligence je více než předchozí stručný pohled na právní a finanční hloubkovou kontrolu, kterou provádí tým kupujícího a na kterou by měl být tým prodávajícího připraven, zaměřena zejména na vizi a strategie. Tématem je proto celková vize a prostředí, ve kterém se firma pohybuje, a jakými cestami se k cíli bude ubírat. To samozřejmě v době zvýšené nejistoty. Prodávajícímu by mělo jít o to, aby přesvědčil kupujícího, že budoucí výsledky budou zabezpečeny.

Co bude asi kupujícího zajímat? Na jaké otázky bude hledat odpovědi? Je prodávající připraven na ně věrohodně odpovídat?

Kromě obligátních témat, jako existence vize, strategie pro její dosažení a jednotlivé kroky k naplnění cílů plánované, budou kladeny otázky na vliv případných opatření na každodenní činnost. Co bude podnik dělat, pokud nastane karanténa nebo jiná opatření v souvislosti s Covidem. Jak znějí smlouvy s dodavateli a odběrateli pro případ, že podnik nebude moci plnit své závazky? Budou i v takovém případě platné dohodnuté termíny? Jaké budou hrozit sankce a jak se jim včas vyhnout? Jak se projeví u odběratelů a dodavatelů například vliv zavřených hranic? Může se stát, že odběratelům vypadnou zahraniční dodavatelé a že budete mít šanci za ně plnit Vy? Jak se pojistíte, pokud pak nebudete moci plnit?

Komerční Due Diligence

Váš tým by se na tyto a jistě ještě mnoho dalších otázek kupujícího měl připravit. Odpovědi by měly být jasné a věrohodné. Pro jednotlivé scénáře byste měli mít připraveny propočtené varianty jejich dopadů. Rizikem je například smlouva cestovní kanceláře s hotely bez možnosti stornování v případě nemožnosti naplnit zájezdy apod. Zvlášť významnou výzvou je úvaha, zda můžete pomoci svým odběratelům nebo dodavatelům, kteří se dostanou do potíží tím, že je kapitálově podpoříte. Možná pro ně bude výhodnější, když Vám například prodají podíl, ale s Vaší investicí budou moci překlenout krizové období.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni. 

Těším se na případnou spolupráci. Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o., moje emailová adresa jan.vosecky@copra.cz.

Další články

Nástupce pro Vaši firmu? Interní možnosti řešení.

Zajistit budoucnost Vaší firmy po Vašem odchodu je důležitý úkol. Jeho řešení vyžaduje čas a dobrou přípravu. Existuje obecně řada variant s různým dopadem na Vás, Vaši rodinu a na budoucí existenci Vašeho, často celoživotního, díla. Pokusím...

9. 3. 2021

Přečíst

Předat firmu v rámci rodiny nebo hledat jiné řešení?

Většina zakladatelů úspěšných firem se dostane dříve nebo později k otázce, zda po svém odchodu bude chtít, aby se jeho dílo dále rozvíjelo, nebo nechá vše nějak dopadnout.  V této fázi si majitelé často kladou otázky, čeho chtějí ještě v životě...

3. 3. 2021

Přečíst

Kupní smlouva na prodej firmy – MAC ustanovení – riziko pro prodávajícího a ochrana pro kupujícího?

V posledních letech se ve smlouvách na převod obchodních podílů, tedy jednoduše řečeno v kupních smlouvách na koupi/prodej podniku i v Evropě objevují ustanovení, která byla dříve typická spíše pro anglosaskou oblast. Stávající koronavirová...

23. 2. 2021

Přečíst