Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – podnikatelská část

27. 10. 2020

Commercial Due Diligence je více než předchozí stručný pohled na právní a finanční hloubkovou kontrolu, kterou provádí tým kupujícího a na kterou by měl být tým prodávajícího připraven, zaměřena zejména na vizi a strategie. Tématem je proto celková vize a prostředí, ve kterém se firma pohybuje, a jakými cestami se k cíli bude ubírat. To samozřejmě v době zvýšené nejistoty. Prodávajícímu by mělo jít o to, aby přesvědčil kupujícího, že budoucí výsledky budou zabezpečeny.

Co bude asi kupujícího zajímat? Na jaké otázky bude hledat odpovědi? Je prodávající připraven na ně věrohodně odpovídat?

Kromě obligátních témat, jako existence vize, strategie pro její dosažení a jednotlivé kroky k naplnění cílů plánované, budou kladeny otázky na vliv případných opatření na každodenní činnost. Co bude podnik dělat, pokud nastane karanténa nebo jiná opatření v souvislosti s Covidem. Jak znějí smlouvy s dodavateli a odběrateli pro případ, že podnik nebude moci plnit své závazky? Budou i v takovém případě platné dohodnuté termíny? Jaké budou hrozit sankce a jak se jim včas vyhnout? Jak se projeví u odběratelů a dodavatelů například vliv zavřených hranic? Může se stát, že odběratelům vypadnou zahraniční dodavatelé a že budete mít šanci za ně plnit Vy? Jak se pojistíte, pokud pak nebudete moci plnit?

Komerční Due Diligence

Váš tým by se na tyto a jistě ještě mnoho dalších otázek kupujícího měl připravit. Odpovědi by měly být jasné a věrohodné. Pro jednotlivé scénáře byste měli mít připraveny propočtené varianty jejich dopadů. Rizikem je například smlouva cestovní kanceláře s hotely bez možnosti stornování v případě nemožnosti naplnit zájezdy apod. Zvlášť významnou výzvou je úvaha, zda můžete pomoci svým odběratelům nebo dodavatelům, kteří se dostanou do potíží tím, že je kapitálově podpoříte. Možná pro ně bude výhodnější, když Vám například prodají podíl, ale s Vaší investicí budou moci překlenout krizové období.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni. 

Těším se na případnou spolupráci. Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o., moje emailová adresa jan.vosecky@copra.cz.

Další články

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – Lidské zdroje (HR)

Tak jako i v jiných oblastech, je v době koronavirové krize také prověření oblasti lidských zdrojů (HR) do značné míry třeba přizpůsobit vzniklé situaci. Mnohem větší důležitost, než v předkrizovém období mají pracovně právní vztahy a motivace...

16. 12. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – daně a cash flow

Důkladné přezkoumání finanční kondice v době krize úzce souvisí s daňovou problematikou. Nejen při placení DPH a pravidelných daní, ale i z pohledu přijatých plnění ze strany státu nebo financujících bank, ev. posečkání dodavatelů a zálohové...

11. 11. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – Finance

V předchozím, úvodním článku této série, jsem se věnoval právní Due Diligence a v tomto bych chtěl napsat několik vět o finanční hloubkové kontrole v době krize, kdy kupující hledá slabé i silné stránky podniku, který chce koupit, a bude chtít...

13. 10. 2020

Přečíst