Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – právní Due Diligence

21. 9. 2020

Krize kolem nemoci Covid 19 stále trvá, ač s různou intenzitou a  v různých obdobích. S tím souvisí nejistota pro kupující, jaký vliv bude mít současná situace na vývoj kupované firmy v budoucnu a na synergie, které jejím začleněním do svého podnikání skutečně vzniknou.

Proto je důležité, aby se prodávající, ale i kupující pokusili pojistit se při hloubkové kontrole a při tvorbě a projednávání transakčních smluv proti negativním vlivům krize.

Jak krize kolem koronavirové infekce ovlivňuje dění kolem Due Diligence – hloubkové kontroly, kterou provádí kupující.

Kupující hledá, jaké silné a jaké slabé stránky má podnik, o který má zájem. Čemu bude s největší pravděpodobností věnovat zvýšenou pozornost při kontrole právní, komerční, finanční, daňové, IT, managerů a zaměstnanců (HR) a co bude objektem jeho zkoumání v dalších oblastech?

Právní Due Diligence

Státní zásahy do ekonomiky a dočasné nebo i déletrvající opatření mohou způsobit problémy, např. při dodržení termínů dodávek. Z tohoto důvodu je důležité prověřit znění stávajících smluvních dokumentů, např. všeobecných dodacích podmínek, dodacích smluv apod.  Do úvahy bude třeba vzít, jaká opatření státu, například pro „Kurzarbeit“ je možno očekávat a tomu přizpůsobit  pracovněprávní smlouvy.

Další komplikace a dodatečné náklady mohou způsobit zvýšené požadavky na hygienu, odstupy lidí od sebe, nutnost zavedení home office a dovybavení „domácích pracovišť“ apod. Toto vše zasahuje také do pracovněprávní problematiky a nutnosti upravit pracovněprávní vztahy.  Zaměstnavatel musí dbát na to, aby opatření nezbytná pro zajištění hygieny na jednotlivých pracovištích byla v souladu nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR). Tím může být např. zjišťování teploty, změny v rozvržení pracovních míst, pravidla pro styk s dodavateli nebo odběrateli, se kterými přicházejí do styku apod..

V dalších článcích, které budou následovat, se soustředím i na další oblasti hloubkové kontroly prováděné kupujícím z pohledu finančního, komerčního a dalších oblastí.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni. 

Těším se na případnou spolupráci. Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o., moje emailová adresa jan.vosecky@copra.cz.

Další články

Nástupce pro Vaši firmu? Interní možnosti řešení.

Zajistit budoucnost Vaší firmy po Vašem odchodu je důležitý úkol. Jeho řešení vyžaduje čas a dobrou přípravu. Existuje obecně řada variant s různým dopadem na Vás, Vaši rodinu a na budoucí existenci Vašeho, často celoživotního, díla. Pokusím...

9. 3. 2021

Přečíst

Předat firmu v rámci rodiny nebo hledat jiné řešení?

Většina zakladatelů úspěšných firem se dostane dříve nebo později k otázce, zda po svém odchodu bude chtít, aby se jeho dílo dále rozvíjelo, nebo nechá vše nějak dopadnout.  V této fázi si majitelé často kladou otázky, čeho chtějí ještě v životě...

3. 3. 2021

Přečíst

Kupní smlouva na prodej firmy – MAC ustanovení – riziko pro prodávajícího a ochrana pro kupujícího?

V posledních letech se ve smlouvách na převod obchodních podílů, tedy jednoduše řečeno v kupních smlouvách na koupi/prodej podniku i v Evropě objevují ustanovení, která byla dříve typická spíše pro anglosaskou oblast. Stávající koronavirová...

23. 2. 2021

Přečíst