Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – právní Due Diligence

21. 9. 2020

Krize kolem nemoci Covid 19 stále trvá, ač s různou intenzitou a  v různých obdobích. S tím souvisí nejistota pro kupující, jaký vliv bude mít současná situace na vývoj kupované firmy v budoucnu a na synergie, které jejím začleněním do svého podnikání skutečně vzniknou.

Proto je důležité, aby se prodávající, ale i kupující pokusili pojistit se při hloubkové kontrole a při tvorbě a projednávání transakčních smluv proti negativním vlivům krize.

Jak krize kolem koronavirové infekce ovlivňuje dění kolem Due Diligence – hloubkové kontroly, kterou provádí kupující.

Kupující hledá, jaké silné a jaké slabé stránky má podnik, o který má zájem. Čemu bude s největší pravděpodobností věnovat zvýšenou pozornost při kontrole právní, komerční, finanční, daňové, IT, managerů a zaměstnanců (HR) a co bude objektem jeho zkoumání v dalších oblastech?

Právní Due Diligence

Státní zásahy do ekonomiky a dočasné nebo i déletrvající opatření mohou způsobit problémy, např. při dodržení termínů dodávek. Z tohoto důvodu je důležité prověřit znění stávajících smluvních dokumentů, např. všeobecných dodacích podmínek, dodacích smluv apod.  Do úvahy bude třeba vzít, jaká opatření státu, například pro „Kurzarbeit“ je možno očekávat a tomu přizpůsobit  pracovněprávní smlouvy.

Další komplikace a dodatečné náklady mohou způsobit zvýšené požadavky na hygienu, odstupy lidí od sebe, nutnost zavedení home office a dovybavení „domácích pracovišť“ apod. Toto vše zasahuje také do pracovněprávní problematiky a nutnosti upravit pracovněprávní vztahy.  Zaměstnavatel musí dbát na to, aby opatření nezbytná pro zajištění hygieny na jednotlivých pracovištích byla v souladu nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR). Tím může být např. zjišťování teploty, změny v rozvržení pracovních míst, pravidla pro styk s dodavateli nebo odběrateli, se kterými přicházejí do styku apod..

V dalších článcích, které budou následovat, se soustředím i na další oblasti hloubkové kontroly prováděné kupujícím z pohledu finančního, komerčního a dalších oblastí.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni. 

Těším se na případnou spolupráci. Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o., moje emailová adresa jan.vosecky@copra.cz.

Další články

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – podnikatelská část

Commercial Due Diligence je více než předchozí stručný pohled na právní a finanční hloubkovou kontrolu, kterou provádí tým kupujícího a na kterou by měl být tým prodávajícího připraven, zaměřena zejména na vizi a strategie. Tématem je proto...

27. 10. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – Finance

V předchozím, úvodním článku této série, jsem se věnoval právní Due Diligence a v tomto bych chtěl napsat několik vět o finanční hloubkové kontrole v době krize, kdy kupující hledá slabé i silné stránky podniku, který chce koupit, a bude chtít...

13. 10. 2020

Přečíst

Jak dál vyjednávat, když kupující nevěří v budoucí vývoj Vašeho podniku?

Pokud při jednání o prodeji podniku kupující nevěří, že budoucí vývoj bude takový, jak jej modelujete Vy, nebude mu pravděpodobně vycházet hodnota firmy, kterou si Vy představujete.

16. 9. 2020

Přečíst