Hodnota podniku v době krize – prodat nebo čekat?

8. 9. 2020

Téma prodeje firmy v době krize lze rozdělit na otázku, jestli se jedná o krizi dané firmy nebo o krizi jako takovou anebo o souběh obojího.

Jak se ukázalo již v prvních dvou čtvrtletích 2020, jsou obory, kterým krize pomohla, například internetové obchody, a jsou obory, které naopak silně postihla, jako např. provozování hudebních akcí, hotely, cestovní kanceláře apod. Pokud by tedy někdo před krizí odhadoval, jak rychle se mu vrátí investice do internetového obchodu, byl by asi příjemně překvapen, protože je pravděpodobné, že jeho očekávání by se v dalších čtvrtletích více než splnilo. U pronajímání aparatur na veřejné hudební akce by tomu bylo nejspíš naopak. Následující čtvrtletí by přinesla spíše útlum.

Některé obory při pokračování krize opět posílí, některé opět oslabí

Teoreticky vzato je čtvero základních scénářů, které si asi každý dovede představit. Pro prodávajícího je tedy odhad plnění, které má požadovat od kupujícího podobně komplikovaný, jako odhad, co může očekávat od budoucích let, když si firmu ponechá. Pro kupujícího je situace ještě komplikovaná tím, že na rozdíl od prodávajícího firmu tak dobře nezná.

Jak odhadnout, kdo posílí a kdo oslabí?

Je jasné, že odhady hodnoty firmy záleží tedy hodně na její kondici a na očekávání, jak se bude vyvíjet její pozice na trhu a konečně i její výnosnost v příštích letech. Více než kdy jindy záleží tedy na schopnosti prodávajícího a jeho poradců, aby přesvědčili kupujícího, že jak trh, tak i budoucí vývoj dané firmy bude pozitivní a že volné finanční prostředky a výhody pro kupujícího, které koupí získá, mohou více než vyvážit dobrou cenu. Více než kdy v předchozích obdobích bude tedy záležet na dobré přípravě firmy na eventuální prodej a s tím souvisejícími dobře připravenými podklady.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni. Moje e-mailová adresa je jan.vosecky@copra.cz .

Těším se na případnou spolupráci. Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o.

Další články

Nástupce pro Vaši firmu? Interní možnosti řešení.

Zajistit budoucnost Vaší firmy po Vašem odchodu je důležitý úkol. Jeho řešení vyžaduje čas a dobrou přípravu. Existuje obecně řada variant s různým dopadem na Vás, Vaši rodinu a na budoucí existenci Vašeho, často celoživotního, díla. Pokusím...

9. 3. 2021

Přečíst

Předat firmu v rámci rodiny nebo hledat jiné řešení?

Většina zakladatelů úspěšných firem se dostane dříve nebo později k otázce, zda po svém odchodu bude chtít, aby se jeho dílo dále rozvíjelo, nebo nechá vše nějak dopadnout.  V této fázi si majitelé často kladou otázky, čeho chtějí ještě v životě...

3. 3. 2021

Přečíst

Kupní smlouva na prodej firmy – MAC ustanovení – riziko pro prodávajícího a ochrana pro kupujícího?

V posledních letech se ve smlouvách na převod obchodních podílů, tedy jednoduše řečeno v kupních smlouvách na koupi/prodej podniku i v Evropě objevují ustanovení, která byla dříve typická spíše pro anglosaskou oblast. Stávající koronavirová...

23. 2. 2021

Přečíst