Jak řešit v době koronavirové krize problémy se subdodavateli

8. 6. 2020

Kromě problémů s placením od odběratelů a s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků má stále více firem obavy, zadávat práci subdodavatelům. Je to další důsledek koronavirové krize, který vede podnikatele k větší samostatnosti při zajišťování svých zakázek. Tento trend pozorujeme zejména v IT a souvisejících oborech a stále silněji zasahuje také ve strojírenství a zpracovatelském průmyslu. Znamená to návrat ke stavu před nástupem globalizace, kdy firmy preferovaly vlastní kapacity pro jednotlivé kroky výrobního, ale i nákupního a prodejního řetězce před úzkou specializací a soustředěním se na jeden obor.

Jaká jsou nejčastější opatření, jak zvýšit svůj vlastní potenciál pro plnění závazků vůči odběratelům?

Je to například vlastní výrobek a možnost přímého kontaktu s koncovým odběratelem, snížení závislosti na externích dodavatelích a na trhu práce, zvýšením stupně automatizace všech procesů, kde to je rentabilní.

  • Vlastní výrobek jako vstup do soutěže o koncové odběratele v daném oboru

Zdá se, že pro dodavatele je stále důležitější mít svůj vlastní výrobek než být dodavatelem komponent pro odběratele, který na trhu dodává koncovým odběratelům. Snaha umístit na trhu svůj vlastní výrobek vede zpravidla k větší marži a k větší jistotě. Nevýhodou je samozřejmě nutnost rozšířit své procesy o další aktivity, přijmout další pracovníky a s tím spojené náklady a investice.

  • Snížení závislosti na externích dodavatelích

Jednou z cest je zvětšit počet dodavatelů a tím i možnost většího výběru a prostoru pro jednání, druhá možnost je rozšířit svoje výrobní portfolio a akceptovat s tím spojené aktivity a rizika.

  • Snížení závislosti na trhu práce

Stále více firem řeší aktivně zlepšení interních procesů a zaváděním automatizace – to znamená často zvýšenou angažovanost při zapojování poradců a nutnost komunikovat vhodně s vlastními zaměstnanci.

Akvizicí vhodné firmy můžete všechny tři kroky řešit najednou a s přehlednými náklady i investicemi.

Koupí fungující firmy Vašeho dodavatele nebo koupí některého z Vašich klíčových odběratelů získáte nejen jeho znalost příslušných procesů a technologií, ale také jeho zkušené zaměstnance a další kmen zákazníků a dodavatelů. Zpravidla také dlouhodobě zlepšíte svou marži. Koupí správné firmy tedy můžete řešit také závislost na subdodavatelích nebo na Vašem dominantním odběrateli.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni.

Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o. jan.vosecky@copra.cz

Další články

Nástupce pro Vaši firmu? Interní možnosti řešení.

Zajistit budoucnost Vaší firmy po Vašem odchodu je důležitý úkol. Jeho řešení vyžaduje čas a dobrou přípravu. Existuje obecně řada variant s různým dopadem na Vás, Vaši rodinu a na budoucí existenci Vašeho, často celoživotního, díla. Pokusím...

9. 3. 2021

Přečíst

Předat firmu v rámci rodiny nebo hledat jiné řešení?

Většina zakladatelů úspěšných firem se dostane dříve nebo později k otázce, zda po svém odchodu bude chtít, aby se jeho dílo dále rozvíjelo, nebo nechá vše nějak dopadnout.  V této fázi si majitelé často kladou otázky, čeho chtějí ještě v životě...

3. 3. 2021

Přečíst

Kupní smlouva na prodej firmy – MAC ustanovení – riziko pro prodávajícího a ochrana pro kupujícího?

V posledních letech se ve smlouvách na převod obchodních podílů, tedy jednoduše řečeno v kupních smlouvách na koupi/prodej podniku i v Evropě objevují ustanovení, která byla dříve typická spíše pro anglosaskou oblast. Stávající koronavirová...

23. 2. 2021

Přečíst