Jak řešit v době koronavirové krize problémy se subdodavateli

8. 6. 2020

Kromě problémů s placením od odběratelů a s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků má stále více firem obavy, zadávat práci subdodavatelům. Je to další důsledek koronavirové krize, který vede podnikatele k větší samostatnosti při zajišťování svých zakázek. Tento trend pozorujeme zejména v IT a souvisejících oborech a stále silněji zasahuje také ve strojírenství a zpracovatelském průmyslu. Znamená to návrat ke stavu před nástupem globalizace, kdy firmy preferovaly vlastní kapacity pro jednotlivé kroky výrobního, ale i nákupního a prodejního řetězce před úzkou specializací a soustředěním se na jeden obor.

Jaká jsou nejčastější opatření, jak zvýšit svůj vlastní potenciál pro plnění závazků vůči odběratelům?

Je to například vlastní výrobek a možnost přímého kontaktu s koncovým odběratelem, snížení závislosti na externích dodavatelích a na trhu práce, zvýšením stupně automatizace všech procesů, kde to je rentabilní.

  • Vlastní výrobek jako vstup do soutěže o koncové odběratele v daném oboru

Zdá se, že pro dodavatele je stále důležitější mít svůj vlastní výrobek než být dodavatelem komponent pro odběratele, který na trhu dodává koncovým odběratelům. Snaha umístit na trhu svůj vlastní výrobek vede zpravidla k větší marži a k větší jistotě. Nevýhodou je samozřejmě nutnost rozšířit své procesy o další aktivity, přijmout další pracovníky a s tím spojené náklady a investice.

  • Snížení závislosti na externích dodavatelích

Jednou z cest je zvětšit počet dodavatelů a tím i možnost většího výběru a prostoru pro jednání, druhá možnost je rozšířit svoje výrobní portfolio a akceptovat s tím spojené aktivity a rizika.

  • Snížení závislosti na trhu práce

Stále více firem řeší aktivně zlepšení interních procesů a zaváděním automatizace – to znamená často zvýšenou angažovanost při zapojování poradců a nutnost komunikovat vhodně s vlastními zaměstnanci.

Akvizicí vhodné firmy můžete všechny tři kroky řešit najednou a s přehlednými náklady i investicemi.

Koupí fungující firmy Vašeho dodavatele nebo koupí některého z Vašich klíčových odběratelů získáte nejen jeho znalost příslušných procesů a technologií, ale také jeho zkušené zaměstnance a další kmen zákazníků a dodavatelů. Zpravidla také dlouhodobě zlepšíte svou marži. Koupí správné firmy tedy můžete řešit také závislost na subdodavatelích nebo na Vašem dominantním odběrateli.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni.

Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o. jan.vosecky@copra.cz

Další články

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – právní Due Diligence

Krize kolem nemoci Covid 19 stále trvá, ač s různou intenzitou a  v různých obdobích. S tím souvisí nejistota pro kupující, jaký vliv bude mít současná situace na vývoj kupované firmy v budoucnu a na synergie, které jejím začleněním do svého...

21. 9. 2020

Přečíst

Jak dál vyjednávat, když kupující nevěří v budoucí vývoj Vašeho podniku?

Pokud při jednání o prodeji podniku kupující nevěří, že budoucí vývoj bude takový, jak jej modelujete Vy, nebude mu pravděpodobně vycházet hodnota firmy, kterou si Vy představujete.

16. 9. 2020

Přečíst

Hodnota podniku v době krize – prodat nebo čekat?

Téma prodeje firmy v době krize lze rozdělit na otázku, jestli se jedná o krizi dané firmy nebo o krizi jako takovou anebo o souběh obojího.

8. 9. 2020

Přečíst