Jak řešit v době koronavirové krize problémy se subdodavateli

8. 6. 2020

Kromě problémů s placením od odběratelů a s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků má stále více firem obavy, zadávat práci subdodavatelům. Je to další důsledek koronavirové krize, který vede podnikatele k větší samostatnosti při zajišťování svých zakázek. Tento trend pozorujeme zejména v IT a souvisejících oborech a stále silněji zasahuje také ve strojírenství a zpracovatelském průmyslu. Znamená to návrat ke stavu před nástupem globalizace, kdy firmy preferovaly vlastní kapacity pro jednotlivé kroky výrobního, ale i nákupního a prodejního řetězce před úzkou specializací a soustředěním se na jeden obor.

Jaká jsou nejčastější opatření, jak zvýšit svůj vlastní potenciál pro plnění závazků vůči odběratelům?

Je to například vlastní výrobek a možnost přímého kontaktu s koncovým odběratelem, snížení závislosti na externích dodavatelích a na trhu práce, zvýšením stupně automatizace všech procesů, kde to je rentabilní.

  • Vlastní výrobek jako vstup do soutěže o koncové odběratele v daném oboru

Zdá se, že pro dodavatele je stále důležitější mít svůj vlastní výrobek než být dodavatelem komponent pro odběratele, který na trhu dodává koncovým odběratelům. Snaha umístit na trhu svůj vlastní výrobek vede zpravidla k větší marži a k větší jistotě. Nevýhodou je samozřejmě nutnost rozšířit své procesy o další aktivity, přijmout další pracovníky a s tím spojené náklady a investice.

  • Snížení závislosti na externích dodavatelích

Jednou z cest je zvětšit počet dodavatelů a tím i možnost většího výběru a prostoru pro jednání, druhá možnost je rozšířit svoje výrobní portfolio a akceptovat s tím spojené aktivity a rizika.

  • Snížení závislosti na trhu práce

Stále více firem řeší aktivně zlepšení interních procesů a zaváděním automatizace – to znamená často zvýšenou angažovanost při zapojování poradců a nutnost komunikovat vhodně s vlastními zaměstnanci.

Akvizicí vhodné firmy můžete všechny tři kroky řešit najednou a s přehlednými náklady i investicemi.

Koupí fungující firmy Vašeho dodavatele nebo koupí některého z Vašich klíčových odběratelů získáte nejen jeho znalost příslušných procesů a technologií, ale také jeho zkušené zaměstnance a další kmen zákazníků a dodavatelů. Zpravidla také dlouhodobě zlepšíte svou marži. Koupí správné firmy tedy můžete řešit také závislost na subdodavatelích nebo na Vašem dominantním odběrateli.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni.

Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o. jan.vosecky@copra.cz

Další články

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – Lidské zdroje (HR)

Tak jako i v jiných oblastech, je v době koronavirové krize také prověření oblasti lidských zdrojů (HR) do značné míry třeba přizpůsobit vzniklé situaci. Mnohem větší důležitost, než v předkrizovém období mají pracovně právní vztahy a motivace...

16. 12. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – daně a cash flow

Důkladné přezkoumání finanční kondice v době krize úzce souvisí s daňovou problematikou. Nejen při placení DPH a pravidelných daní, ale i z pohledu přijatých plnění ze strany státu nebo financujících bank, ev. posečkání dodavatelů a zálohové...

11. 11. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – podnikatelská část

Commercial Due Diligence je více než předchozí stručný pohled na právní a finanční hloubkovou kontrolu, kterou provádí tým kupujícího a na kterou by měl být tým prodávajícího připraven, zaměřena zejména na vizi a strategie. Tématem je proto...

27. 10. 2020

Přečíst