Je lepší dlouhodobý pronájem nemovitosti nebo prodej?

16. 7. 2020

Mnoho majitelů nemovitosti si klade otázku, zda je nemovitost výhodnější prodat nebo pronajmout. Z čistě ekonomického hlediska je možno porovnat dosažitelnou prodejní cenu s hodnotou budoucích nájmů diskontovaných k okamžiku případného prodeje. Hodnota zaplacené kupní ceny je přitom jasná, zatímco hodnota budoucích příjmů z pronájmu je vždy zatížena určitým rizikem. V případě prodeje je budoucí dispozice s nemovitostí vyloučena, při pronájmu může budoucnost ukázat, že pronajímatel nemovitost pro své záměry potřebuje. Majitel se navíc musí zabývat odhadem, jak se případná kupní cena může vyvíjet v budoucnu.

Zejména při prodeji firem je důležité nechat obě možnosti rozhodnout budoucího kupujícího. Ten může nemovitost vidět jako významnou součást hodnoty firmy, kterou mu prodávající nabízí, ale může také ocenit, že nemovitost kupovat nemusí a bude mít jenom náklady s nájmem.

Pokud uvažujete o prodeji Vaší firmy a řešíte otázku, zda prodat i nemovitost,  rádi se s Vámi na toto téma nezávazně sejdeme a probereme s Vámi výhody a nevýhody obou řešení.

Další články

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – Lidské zdroje (HR)

Tak jako i v jiných oblastech, je v době koronavirové krize také prověření oblasti lidských zdrojů (HR) do značné míry třeba přizpůsobit vzniklé situaci. Mnohem větší důležitost, než v předkrizovém období mají pracovně právní vztahy a motivace...

16. 12. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – daně a cash flow

Důkladné přezkoumání finanční kondice v době krize úzce souvisí s daňovou problematikou. Nejen při placení DPH a pravidelných daní, ale i z pohledu přijatých plnění ze strany státu nebo financujících bank, ev. posečkání dodavatelů a zálohové...

11. 11. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – podnikatelská část

Commercial Due Diligence je více než předchozí stručný pohled na právní a finanční hloubkovou kontrolu, kterou provádí tým kupujícího a na kterou by měl být tým prodávajícího připraven, zaměřena zejména na vizi a strategie. Tématem je proto...

27. 10. 2020

Přečíst