Je lepší dlouhodobý pronájem nemovitosti nebo prodej?

16. 7. 2020

Mnoho majitelů nemovitosti si klade otázku, zda je nemovitost výhodnější prodat nebo pronajmout. Z čistě ekonomického hlediska je možno porovnat dosažitelnou prodejní cenu s hodnotou budoucích nájmů diskontovaných k okamžiku případného prodeje. Hodnota zaplacené kupní ceny je přitom jasná, zatímco hodnota budoucích příjmů z pronájmu je vždy zatížena určitým rizikem. V případě prodeje je budoucí dispozice s nemovitostí vyloučena, při pronájmu může budoucnost ukázat, že pronajímatel nemovitost pro své záměry potřebuje. Majitel se navíc musí zabývat odhadem, jak se případná kupní cena může vyvíjet v budoucnu.

Zejména při prodeji firem je důležité nechat obě možnosti rozhodnout budoucího kupujícího. Ten může nemovitost vidět jako významnou součást hodnoty firmy, kterou mu prodávající nabízí, ale může také ocenit, že nemovitost kupovat nemusí a bude mít jenom náklady s nájmem.

Pokud uvažujete o prodeji Vaší firmy a řešíte otázku, zda prodat i nemovitost,  rádi se s Vámi na toto téma nezávazně sejdeme a probereme s Vámi výhody a nevýhody obou řešení.

Další články

Nákup a prodej firem – bude mít opět hlavní slovo kupující?

V minulých letech konjunktury a dostatku likvidity na trhu, převažovala poptávka po investicích do nákupu firem nad nabídkou. Investoři často vycházeli z optimistických pohledů na výsledky, kterých firma v budoucnu dosáhne, pokud věřili, že...

1. 7. 2020

Přečíst

Jak řešit v době koronavirové krize problémy se subdodavateli

Kromě problémů s placením od odběratelů a s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků má stále více firem obavy, zadávat práci subdodavatelům. Je to další důsledek koronavirové krize, který vede podnikatele k větší samostatnosti při zajišťování...

8. 6. 2020

Přečíst

Koronavirová krize může být šancí správně prodat firmu vybranému odběrateli nebo dodavateli

Pokud uvažujete o prodeji Vaší firmy, neměla by stávající doba koronavirové krize být na překážku takovýto záměr důkladně zvážit. Důvodem je, že některý z Vašich odběratelů, ale i dodavatelů, může mít zájem začlenit Vás do svojí struktury a...

8. 6. 2020

Přečíst