Koronavirová krize může být šancí správně prodat firmu vybranému odběrateli nebo dodavateli

8. 6. 2020

Pokud uvažujete o prodeji Vaší firmy, neměla by stávající doba koronavirové krize být na překážku takovýto záměr důkladně zvážit. Důvodem je, že některý z Vašich odběratelů, ale i dodavatelů, může mít zájem začlenit Vás do svojí struktury a zvýšit si tak svou marži a získat pro sebe Vaše know how a Vaše zkušené pracovníky. Pravděpodobně může mít také zájem, abyste Vaši firmu neprodal jeho konkurenci.

Jak postupovat, abyste dosáhl dobré ceny?

V každé případě bude třeba, abyste Vaše nabídka na vybrané firmy působila seriózně a aby bylo zřejmé, že se jedná o strukturovaný, dobře připravený proces, který bude trvat omezenou dobu, a kdy je možné, že Vás získá někdo, kdo pro osloveného potenciálního zájemce může představovat riziko.

Jak zabránit ztrátě dobrého odběratele nebo dodavatele z důvodu prodeje Vaší firmy?

Pokud budete připravovat prodejní proces, je velmi důležité se domluvit s profesionálním poradcem na způsobu informování vlastních managerů a zaměstnanců, ale také jak vhodně komunikovat s významnými obchodními partnery. V každém případě je možné nastavit proces tak, aby došlo k udržení atmosféry důvěry a správnou argumentací byly vytvořeny podmínky pro udržení dobrých vztahů a případně vytvoření i podmínek pro zapojení Vašeho obchodního partnera do procesu prodeje.

Zde naleznete další informace k tématu Jak prodat firmu

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni.

Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o.

jan.vosecky@copra.cz

Další články

Nástupce pro Vaši firmu? Interní možnosti řešení.

Zajistit budoucnost Vaší firmy po Vašem odchodu je důležitý úkol. Jeho řešení vyžaduje čas a dobrou přípravu. Existuje obecně řada variant s různým dopadem na Vás, Vaši rodinu a na budoucí existenci Vašeho, často celoživotního, díla. Pokusím...

9. 3. 2021

Přečíst

Předat firmu v rámci rodiny nebo hledat jiné řešení?

Většina zakladatelů úspěšných firem se dostane dříve nebo později k otázce, zda po svém odchodu bude chtít, aby se jeho dílo dále rozvíjelo, nebo nechá vše nějak dopadnout.  V této fázi si majitelé často kladou otázky, čeho chtějí ještě v životě...

3. 3. 2021

Přečíst

Kupní smlouva na prodej firmy – MAC ustanovení – riziko pro prodávajícího a ochrana pro kupujícího?

V posledních letech se ve smlouvách na převod obchodních podílů, tedy jednoduše řečeno v kupních smlouvách na koupi/prodej podniku i v Evropě objevují ustanovení, která byla dříve typická spíše pro anglosaskou oblast. Stávající koronavirová...

23. 2. 2021

Přečíst