Koronavirová krize může být šancí správně prodat firmu vybranému odběrateli nebo dodavateli

8. 6. 2020

Pokud uvažujete o prodeji Vaší firmy, neměla by stávající doba koronavirové krize být na překážku takovýto záměr důkladně zvážit. Důvodem je, že některý z Vašich odběratelů, ale i dodavatelů, může mít zájem začlenit Vás do svojí struktury a zvýšit si tak svou marži a získat pro sebe Vaše know how a Vaše zkušené pracovníky. Pravděpodobně může mít také zájem, abyste Vaši firmu neprodal jeho konkurenci.

Jak postupovat, abyste dosáhl dobré ceny?

V každé případě bude třeba, abyste Vaše nabídka na vybrané firmy působila seriózně a aby bylo zřejmé, že se jedná o strukturovaný, dobře připravený proces, který bude trvat omezenou dobu, a kdy je možné, že Vás získá někdo, kdo pro osloveného potenciálního zájemce může představovat riziko.

Jak zabránit ztrátě dobrého odběratele nebo dodavatele z důvodu prodeje Vaší firmy?

Pokud budete připravovat prodejní proces, je velmi důležité se domluvit s profesionálním poradcem na způsobu informování vlastních managerů a zaměstnanců, ale také jak vhodně komunikovat s významnými obchodními partnery. V každém případě je možné nastavit proces tak, aby došlo k udržení atmosféry důvěry a správnou argumentací byly vytvořeny podmínky pro udržení dobrých vztahů a případně vytvoření i podmínek pro zapojení Vašeho obchodního partnera do procesu prodeje.

Zde naleznete další informace k tématu Jak prodat firmu

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni.

Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o.

jan.vosecky@copra.cz

Další články

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – právní Due Diligence

Krize kolem nemoci Covid 19 stále trvá, ač s různou intenzitou a  v různých obdobích. S tím souvisí nejistota pro kupující, jaký vliv bude mít současná situace na vývoj kupované firmy v budoucnu a na synergie, které jejím začleněním do svého...

21. 9. 2020

Přečíst

Jak dál vyjednávat, když kupující nevěří v budoucí vývoj Vašeho podniku?

Pokud při jednání o prodeji podniku kupující nevěří, že budoucí vývoj bude takový, jak jej modelujete Vy, nebude mu pravděpodobně vycházet hodnota firmy, kterou si Vy představujete.

16. 9. 2020

Přečíst

Hodnota podniku v době krize – prodat nebo čekat?

Téma prodeje firmy v době krize lze rozdělit na otázku, jestli se jedná o krizi dané firmy nebo o krizi jako takovou anebo o souběh obojího.

8. 9. 2020

Přečíst