Koronavirová krize může být šancí správně prodat firmu vybranému odběrateli nebo dodavateli

8. 6. 2020

Pokud uvažujete o prodeji Vaší firmy, neměla by stávající doba koronavirové krize být na překážku takovýto záměr důkladně zvážit. Důvodem je, že některý z Vašich odběratelů, ale i dodavatelů, může mít zájem začlenit Vás do svojí struktury a zvýšit si tak svou marži a získat pro sebe Vaše know how a Vaše zkušené pracovníky. Pravděpodobně může mít také zájem, abyste Vaši firmu neprodal jeho konkurenci.

Jak postupovat, abyste dosáhl dobré ceny?

V každé případě bude třeba, abyste Vaše nabídka na vybrané firmy působila seriózně a aby bylo zřejmé, že se jedná o strukturovaný, dobře připravený proces, který bude trvat omezenou dobu, a kdy je možné, že Vás získá někdo, kdo pro osloveného potenciálního zájemce může představovat riziko.

Jak zabránit ztrátě dobrého odběratele nebo dodavatele z důvodu prodeje Vaší firmy?

Pokud budete připravovat prodejní proces, je velmi důležité se domluvit s profesionálním poradcem na způsobu informování vlastních managerů a zaměstnanců, ale také jak vhodně komunikovat s významnými obchodními partnery. V každém případě je možné nastavit proces tak, aby došlo k udržení atmosféry důvěry a správnou argumentací byly vytvořeny podmínky pro udržení dobrých vztahů a případně vytvoření i podmínek pro zapojení Vašeho obchodního partnera do procesu prodeje.

Zde naleznete další informace k tématu Jak prodat firmu

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni.

Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o.

jan.vosecky@copra.cz

Další články

Nákup a prodej firem – bude mít opět hlavní slovo kupující?

V minulých letech konjunktury a dostatku likvidity na trhu, převažovala poptávka po investicích do nákupu firem nad nabídkou. Investoři často vycházeli z optimistických pohledů na výsledky, kterých firma v budoucnu dosáhne, pokud věřili, že...

1. 7. 2020

Přečíst

Jak řešit v době koronavirové krize problémy se subdodavateli

Kromě problémů s placením od odběratelů a s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků má stále více firem obavy, zadávat práci subdodavatelům. Je to další důsledek koronavirové krize, který vede podnikatele k větší samostatnosti při zajišťování...

8. 6. 2020

Přečíst