Hloubková kontrola a získání závazných nabídek

u nákupu firmy

4.1 Příprava hloubkové kontroly (Due Diligence)

V této fází máte jako kupující jedinečnou možnost poznat do hloubky všechny podstatné informace, které potřebujete pro zahrnutí do transakčních smluv a podle kterých se budete také rozhodovat o výši ceny, kterou zaplatíte. Půjde také o formulaci různých záruk, ujištění apod.

Vzhledem k omezenému času a nutnosti soustředit se na podstatná zjištění je velmi důležitá role poradce zpravidla při komunikaci a koordinaci přípravy hloubkových prověrek due diligence ekonomickými a právními poradci, které pověříte. Můžeme Vám pomoci s vyžádáním nabídek externích poradců, které následně budete chtít pověřit. Důležité je, aby celý tým pracoval optimálně a tím šetřil náklady a předkládal taková zjištění, která jsou pro Vás důležitá.

4.2 Provedení Due Diligence

Po důkladné přípravě hloubkové kontroly nastává její uskutečnění u dané vybrané cílové firmy.
Jejím výstupem jsou jednotlivé zprávy zejména o právním, hospodářském, finančním, daňovém, personálním a technickém stavu cílové firmy.
Zásadní je, abyste v jejím průběhu dostával podstatné informace a aby celý tým pracoval optimálně. Jednotlivé zprávy je důležité správně interpretovat, aby byly dostatečně ochráněny Vaše zájmy.

4.3 Závěrečná zpráva a vyhodnocení Due Diligence

Závěrečná zpráva o jednotlivých částech hloubkové kontroly Vám poskytne zdroj pro hlavní argumenty pro následné jednání s cílovou firmou, příp. jejími poradci.

Rádi Vám budeme asistovat při interpretaci jejích výsledků.

4.4 Proces vyjednávání s jedním nebo více cílovými firmami

Pokud ještě v této fázi budete vybírat mezi několika cílovými firmami, můžete toho využít při vyjednání co možná nejlepší ceny.

Z dosavadních poznatků budete mít řadu argumentů, které můžete uplatnit ve Váš prospěch při diskusi s prodávajícím či jeho odbornými poradci, kteří budou samozřejmě argumentovat ve svůj prospěch.

Pomůžeme Vám při těchto vyjednáváních a využití vhodných argumentů pro Vás, tedy abyste prosadil výhodné smluvní podmínky a dobrou cenu.

4.5 Příprava závazné nabídky

Rádi Vám budeme asistovat při přípravě závazné nabídky. Případně také při jednáních s externími stranami souvisejícími s transakcí, jako jsou banky, právní a daňoví poradci, auditoři apod.

4.6 Podání závazné nabídky

Majiteli cílové firmy předáte připravenou závaznou nabídku, která je zpravidla časově omezena. Rádi Vás podpoříme při interpretaci odpovědi dané cílové firmy a konečných vyjednáváních. Také informujeme cílové firmy, které jste nevybrali, že ustupujete od dalšího jednání.