Příprava podkladů

u nákupu firmy

2.1 Vytvoření seznamu potenciálních cílových firem (long list)

Identifikace potenciálních cílových firem – během prvních dnů analytici COPRA na základě průzkumu trhu vypracují seznam firem podle zadaných kritérií, které připadají v úvahu a jejich identifikaci jako potenciální cílové firmy (tzv. long list). Tento případně doplníme o cíle, které nabízí naši kooperační partneři a které Vy znáte z Vašeho oboru nebo předchozích jednání.

2.2 Vyhodnocení cílových firem (rating) a příprava kick-off schůzky

Počet cílových firem, které budou v prvním seznamu, může být značně velký. Bude záviset na zadání, které od Vás obdržíme.  Setřídíme a seřadíme je podle toho, jak vyhovují kritériím, která jste nám pro výběr stanovili. Proto s Vámi celý seznam a způsob vyhodnocení projednáme a případně zkorigujeme podle Vašich představ.

2.3 První pracovní schůzka (kick-off)

První pracovní schůzka, tzv. kick-off, kde si s Vámi, ev. i s Vaším týmem odsouhlasíme:

  1. long list, případně jeho doplnění a upravení kritérií
  2. oslovení cílové skupiny
  3. vývoj a odsouhlasení projektové struktury, zejména sled jednotlivých kroků, priorit, časový harmonogram a rozpočet
  4. diskuse o zapojení Vašich externích poradců nebo jejich doporučení ze strany firmy COPRA
  5. Rekapitulace výsledků, sepsání a zaslání zúčastněným.

2.4 Prezentace návrhu firem vybraných k dalšímu jednání – shortlist

Na základě domluvených kroků při první pracovní schůzce dopracuje COPRA seznam vybraných firem podle rozhodnutí kupujícího (upravený long list)

2.5 Odsouhlasení shortlistu kupujícím

Upravený seznam cílových firem s Vámi projdeme a rozhodnete se pro konkrétní cíle a způsob jejich oslovení (nejprve anonymně bez konkrétního uvedení Vašeho jména).