Stanovení cíle a postupu

u nákupu firmy

1.1 Vypracování podkladů pro první schůzku s kupujícím

1.1.1 Domluvení agendy, termínu, místa, účastníci apod.

Při prvním kontaktu s Vámi, ať už telefonicky nebo e-mailem, se domluvíme na tom, co je z Vašeho pohledu pro Vás důležité a v čem bychom Vám mohli být nápomocni.

1.1.2 Příprava podkladů na první setkání

Pro první schůzku s Vámi, zpravidla po předběžném telefonickém rozhovoru, pro Vás připravíme podklady.

Jedná se například o:

  • informace o obvyklém postupu při koupi firmy,
  • případně již první návrhy, jaké druhy cílových firem by podle našeho názoru pro Vás mohly být zajímavé,
  • návrhy, jak bychom jejich majitele mohli oslovit,
  • ev. typické příklady podobných transakcí, včetně odhadu, jaký rozpočet může připadat v úvahu,
  • podklady, které mohou být zajímavé pro diskusi o cílových firmách a o Vašich záměrech, pokud se rozhodnete vstoupit do role kupujícího.

1.2 První (nezávazná) schůzka s kupujícím

1.2.1. Projednání záměru kupujícího

Pozorně si vyslechneme Vaši představu a důvody pro hledání vhodné cílové firmy. Můžete potřebovat koupit vhodnou technologii, získat pro Vaše podnikání zkušený tým, nový produkt, podíl na zajímavém trhu, kombinaci předchozích motivací nebo nějaký jiný záměr. Tím nám umožníte případně upřesnit naši představu o Vašich záměrech a korigovat předem připravené podklady. Ty si s Vámi projdeme a odsouhlasíme si, jaký postup Vám bude, jako kupujícímu, vyhovovat.

1.2.2. Představení standardního postupu při nákupu firmy

Z ryze praktického hlediska se jako optimální jeví postup, kdy nákup podniku probíhá ve strukturovaných krocích, abyste si, jako náš mandant, měl možnost vybrat z několika možností tu, která Vám bude nejlépe vyhovovat. Vodítkem pro diskusi může být dobře připravená agenda, která umožní rychle probrat všechny podstatné body, které jsou pro úspěch dalšího úsilí důležité. Dobrá příprava umožní následně nalézt dostatečný počet cílových firem, jejich ohodnocení podle Vašich kritérií a tím vytvoření podkladů pro Vaše rozhodování a pro přípravu argumentů pro budoucí jednání s těmi cílovými firmami, které si vyberete.

Po společném stanovení cíle a postupu a po přípravě podkladů následují zpravidla tyto tři kroky:

  • Kontaktování a podání nezávazných nabídek (zpravidla probíhají anonymně, aniž by oslovené firmy musely vědět, kdo je kupující)
  • Hloubková kontrola (due diligence) a podání závazných nabídek
  • Vyjednávání a podpis smluv

Na prvním jednání s Vámi tyto kroky probereme a společně vypracujeme první návrhy pracovních podkladů, které budou odpovídat Vašim představám.

1.2.3 Příklady dokumentů, které je obvykle třeba vypracovat

Na prvním jednání s Vámi probereme návrhy podkladů. Jedná se např. o popis hledané firmy a nalezení kritérií, podle kterých budeme jednotlivé nalezené firmy posuzovat. Také je důležité si domluvit, jakým způsobem budeme chtít hledané firmy oslovovat.

Představíme Vám ještě příklady dalších vhodných dokumentů.

1.2.4 Vytvoření popisu, co budeme hledat

Již v rané fázi přípravy je důležité, abychom v návaznosti na Váš strategický záměr, pokud možno přesně popsali, jaké konkrétní cílové firmy mohou Vašemu záměru vyhovovat.

Společně sestavíme popis jedné nebo více firem, které budeme hledat, a domluvíme se, jaká základní kritéria by měly splňovat – např. branže, obrat, EBIT, přibližný počet zaměstnanců apod.

Společně si ujasníme, co chcete koupit, případně od koho a jaké strategické cíle tato firma může ve Vaší podnikatelské struktuře vyplnit.
Další důležité aspekty jsou například: jaká velikost transakce odpovídá Vašemu strategickému záměru, jaké personální kapacity můžete dát k dispozici nebo naopak očekáváte od vybrané firmy (např. doplnění sortimentu, novou technologii, získání nových trhů, zvětšení množství nakupovaných surovin nebo produktů apod.) Roli může také hrát to, do jaké struktury bude získaná cílová firma začleněna a kteří Vaši konkrétní pracovníci budou do celého procesu zapojeni. Ujistíte se také, že máte připraveny potřebné finanční prostředky a jaký si představujete časový horizont.

1.2.5 Návrh seznamu vhodných cílových firem a zahrnutí prvních návrhů kupujícího

V této fázi Vám můžeme představit první návrhy do seznamu potenciálních cílových firem s našimi náměty a doplnit je s Vámi o náměty z Vaší strany.

1.2.6 Dohodnutí rozsahu činností COPRA

Po vyjasnění předchozích témat projdeme hlavní body naší spolupráce, které zapracujeme do návrhu naší smlouvy.

1.3 Pověření firmy COPRA kupujícím

1.3.1 Domluva obsahu smluvního vztahu a rozsahu činností pro kupujícího

Dohodneme se na hlavních bodech smlouvy, ve kterých nás pověříte asistencí v celém procesu.

1.3.2 Předložení návrhu smlouvy

Budete mít možnost si překontrolovat, zda návrh smlouvy mezi námi obsahuje všechny do té doby odsouhlasené náležitosti a odpovídá Vaší představě o přípravě transakce.

1.3.3 Podpis smlouvy

Podpisem smlouvy je stanoven základní rozsah naší činnosti pro Vás a obě strany obdrží dokument, který jasně vymezí, na čem se dohodly, a čím se naše spolupráce bude řídit.

Po podpisu smlouvy zahájíme celý proces hledání zájemce, který bude vyhovovat Vašemu zadání.

1.3.4 Odsouhlasení následných kroků

Po podpisu smlouvy si upřesníme a zahájíme konkrétní domluvené kroky.

Pro přípravu je také důležité si říci, jaký tým právních, ekonomických a daňových poradců můžete využít, do jaké míry budete potřebovat naši asistenci a také jaké pověříte konkrétní osoby z Vašich pracovníků, které budou do přípravy akvizice zapojeny.