Úvodní slovo

u nákupu firmy

Děkujeme, že jste se rozhodli věnovat Váš čas našim stránkám.

V následujícím textu jsme stručně popsali, jak podle našich dosavadních zkušeností můžeme my s Vámi, jako kupujícím, spolupracovat. Celý proces probíhá zpravidla v 5 fázích, které jsou v následujícím textu podrobně popsány. Celá tato informace, vč. obsahu našich webových stránek, je pouze orientační. Popisujeme jeden z možných postupů, který odpovídá mandátnímu (příkaznímu) vztahu mezi námi. Samozřejmě se ale dohodneme na formě, která Vám bude nejlépe vyhovovat. Některé fáze můžeme vynechat, anebo naopak doplnit další kroky podle zadání, na kterém se domluvíme, nebo které vyplyne z průběhu naší společné práce.

Koupě podniku je komplexní proces, který zpravidla trvá několik měsíců. Zúčastňuje se ho řada profesí, např. právníků, daňových poradců. V návaznosti na Vaši strategii Vám jako specialisté na oblast nákupu a prodeje firem, která se také označuje jako M&A (Mergers and Acquisitions, tedy fúzí a akvizic) pomůžeme při dosažení cílů, které jste si stanovili. Zejména hledáním vhodných firem, které bude třeba oslovit (tzv. „cílových firem“), při přípravě, koordinaci a provedení celého procesu. Díky strukturovanému procesu budeme moci usilovat, abyste si mohli vybrat z několika cílových firem tu nejlepší a nejvhodnější, která nejlépe vyhovuje Vašim kritériím a Vaší strategii.

Výraz „cílová firma“ používáme v našem popisu pro předmět transakce (koupě), kterou pro Vás a
s Vámi budeme připravovat, a kterou Vám budeme pomáhat uzavřít. Tím může být samozřejmě jak firma, tak obchodní závod, nemovitosti nebo jiná vhodná část, na které se s prodávajícím domluvíte.