Vyjednávání a podpisy smluv

u nákupu firmy

5.1 Jednání o transakčních dokumentech

Pomůžeme Vám s koordinací jednání o uzavření transakce ve Vašem zájmu.

5.2 Podpora při vytvoření a schválení transakčních dokumentů

Pro rychlý průběh je důležitá koordinace Vámi pověřeného týmu při přípravě na uzavření transakčních smluv. Do smluv se musí promítnout Vámi požadované zadání a důležitá zjištění, která byla identifikována během předchozího procesu tak, aby to odpovídalo Vašemu zájmu.

5.3 Podpisy smluv a uzavření transakce

Můžeme Vám být nápomocni při organizaci podpisu transakčních smluv s prodávající stranou (signing).

5.4 Domluva o způsobu zveřejnění informace o transakci

Pokud budete chtít využít této příležitosti k informování veřejnosti, rádi s Vámi probereme náměty na znění konkrétních zpráv pro tisk, úřady a veřejnost.