Kupní smlouva na prodej firmy – MAC ustanovení – riziko pro prodávajícího a ochrana pro kupujícího?

23. 2. 2021

V posledních letech se ve smlouvách na převod obchodních podílů, tedy jednoduše řečeno v kupních smlouvách na koupi/prodej podniku i v Evropě objevují ustanovení, která byla dříve typická spíše pro anglosaskou oblast. Stávající koronavirová krize jejich použití ještě významně urychlila. Jako poradci toto vnímáme jako další argument pro důležitost právního poradenství specializovaných právníků pro obě strany, tedy jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího.

Co jsou klauzule typu Material Adverse Change, tedy „MAC“?

Při prodeji firmy je v transakčních dokumentech zpravidla rozlišováno mezi okamžikem podpisu (signing) a okamžikem, kdy kupující danou společnost již převezme (closing). Protože mohou být tyto dvě události od sebe značně časově vzdáleny, může dojít v hospodářské situaci přebírané firmy k řadě změn, které mohou být pro kupujícího nepříznivé, případně mohou vést až ke ztrátě zájmu v procesu přebírání pokračovat a od transakce odstoupit. Ustanovení MAC tedy obsahují změny, které mohou po signingu nastat a které by kupujícího mohly opravňovat k odstoupení od kupní smlouvy a celé transakce.

MAC klauzule z pohledu kupujícího:

Kupující se může chtít pojistit proti negativnímu vývoji daného podniku, což může být například odchod důležitých zákazníků, výpovědi klíčových pracovníků, špatný odbyt nového výrobku apod. Protože se kupující a jeho tým měl zpravidla možnost seznámit se s kupovanou společností v rámci hloubkové kontroly (Due Diligence), má možnost definovat se svým poradenským týmem ty důležité momenty, které jsou pro něj rozhodující, a nechat svoje právníky tyto požadavky zapracovat do kupní smlouvy. Ochrání se tím proti případnému negativnímu vývoji kupovaného podniku a otevře si možnost v takovém případě eventuelně i odstoupit a firmu nepřevzít. Z pohledu kupujícího půjde tedy o pokud možno přesné vyjmenování důvodů, pro takové odstoupení, například, že prodej nového výrobku bude měsíčně stoupat o 5 procent, že nová výrobní technologie se v určitém čase rozeběhne apod. Je na prodávajícím, zda a do jaké míry bude tyto podmínky akceptovat. Z pohledu kupujícího je tedy výhodné, pokud jedná zároveň s více prodávajícími v profesionálně řízeném strukturovaném procesu hledání vhodného podniku k převzetí.

Co může a měl by dělat prodávající:

Pokud je jeho pozice dost silná, může zavedení těchto klauzulí odmítnout nebo při vyjednávání oslabit. Důležité je, aby poradci na jeho straně a zvláště jeho právníci dokázali vůči protistraně takové oslabení prosadit. Velmi výhodná je v těchto případech samozřejmě situace, kdy si prodávající vybírá z více nabídek a jeho poradenský tým při jejich vyhodnocování nebere v úvahu jenom výši ceny, ale také kvalitu smlouvy. To je velká výhoda strukturovaného prodejního procesu, jak jej doporučujeme prodávajícím my, pokud nás pověří, abychom je při transakci doprovázeli.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně poradit, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, případně přes web a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni.

Těším se na případnou spolupráci.

Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o., moje emailová adresa jan.vosecky@copra.cz

Další články

Nástupce pro Vaši firmu? Interní možnosti řešení.

Zajistit budoucnost Vaší firmy po Vašem odchodu je důležitý úkol. Jeho řešení vyžaduje čas a dobrou přípravu. Existuje obecně řada variant s různým dopadem na Vás, Vaši rodinu a na budoucí existenci Vašeho, často celoživotního, díla. Pokusím...

9. 3. 2021

Přečíst

Předat firmu v rámci rodiny nebo hledat jiné řešení?

Většina zakladatelů úspěšných firem se dostane dříve nebo později k otázce, zda po svém odchodu bude chtít, aby se jeho dílo dále rozvíjelo, nebo nechá vše nějak dopadnout.  V této fázi si majitelé často kladou otázky, čeho chtějí ještě v životě...

3. 3. 2021

Přečíst

Prodej firmy v době koronavirové krize – co je jinak?

Prodávající usiluje zpravidla o dobrou cenu, kterou při prodeji své firmy od kupujícího dostane. Dnes, stejně jako před krizí. Měl by také posuzovat způsob zaplacení kupní ceny a další smluvní podmínky, které mu jednotliví investoři nabízí....

12. 2. 2021

Přečíst