Nákup a prodej firem – bude mít opět hlavní slovo kupující?

1. 7. 2020

V minulých letech konjunktury a dostatku likvidity na trhu, převažovala poptávka po investicích do nákupu firem nad nabídkou. Investoři často vycházeli z optimistických pohledů na výsledky, kterých firma v budoucnu dosáhne, pokud věřili, že růst v minulosti bude pokračovat. Vliv koronavirové krize, který posílilo zastavení celých odvětví, však způsobil, že investoři musí mnohem pečlivěji analyzovat, které minulé trendy se udrží i v budoucnu a které nikoliv.

Jaký vliv má koronavirová krize na hodnotu firem na příkladu ukazatele EBITDA?

Tento ukazatel, který je vlastně ziskem zvýšeným o zdanění, úroky a odpisy (Earnings before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization Charges), je jedním z ukazatelů, podle kterého se často stanovuje hodnota daného podniku. Obě strany se mohou například dohodnout, že hodnotu dané firmy budou počítat jako násobek tohoto ukazatele. Diskuse ale bude, jak tento ukazatel správně stanovit. Kupující si musí v současné době více než dříve položit otázku, které z výnosů a které z nákladů z minula budou krizí ovlivněny, kdy a v jaké míře. Pouhá extrapolace do budoucna může být velmi zavádějící. První otázkou je, jestli je daný obor postižen nebo jestli naopak v krizi posílil. Pečlivá analýza bude v prvním případě důležitá pro argumentaci kupujícího, který bude dokládat, že krize cenu dané společnosti snížila, prodávající bude samozřejmě usilovat o nalezení důvodů, proč krize naopak jeho firmu zvýhodnila. Prvním případem by bylo například podnikání v gastronomii nebo fitcentra, druhým případem internetový obchod.

Povede zvýšené riziko při oceňování firem k posílení trhu kupujících?

Zdá se, že ano. Analýza podnikání je závislá na pečlivém zvážení jednotlivých částí výnosů a nákladů. Například, jestli prodej „nepotřebného“ stroje nebyl jenom jednorázovým výnosem a nebude se opakovat nebo jestli výpadek výroby s tím spojený nebude v budoucnu chybět apod. V současné době k tomu přistupuje nutnost ještě podrobnější analýzy vývoje daného odvětví a trhu a také mnohem lepší pochopení procesů a celkového fungování daného podniku z pohledu rizik, spojených s tzv. krizovou situací. Vzrůstá tím důležitost rozhovorů s manažery dané firmy a snaha kupujícího s nimi vést, pokud možno podrobné rozhovory. Koupě se uskuteční pouze tehdy, když se kupující rozhodne akceptovat riziko spojené se vstupem do firmy, kterou koneckonců zná jenom povrchně. Zdá se tedy, že hlavní slovo při nákupu a prodeji firem bude mít v příštích letech investor.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni.

Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o. jan.vosecky@copra.cz

Další články

Nástupce pro Vaši firmu? Interní možnosti řešení.

Zajistit budoucnost Vaší firmy po Vašem odchodu je důležitý úkol. Jeho řešení vyžaduje čas a dobrou přípravu. Existuje obecně řada variant s různým dopadem na Vás, Vaši rodinu a na budoucí existenci Vašeho, často celoživotního, díla. Pokusím...

9. 3. 2021

Přečíst

Předat firmu v rámci rodiny nebo hledat jiné řešení?

Většina zakladatelů úspěšných firem se dostane dříve nebo později k otázce, zda po svém odchodu bude chtít, aby se jeho dílo dále rozvíjelo, nebo nechá vše nějak dopadnout.  V této fázi si majitelé často kladou otázky, čeho chtějí ještě v životě...

3. 3. 2021

Přečíst

Kupní smlouva na prodej firmy – MAC ustanovení – riziko pro prodávajícího a ochrana pro kupujícího?

V posledních letech se ve smlouvách na převod obchodních podílů, tedy jednoduše řečeno v kupních smlouvách na koupi/prodej podniku i v Evropě objevují ustanovení, která byla dříve typická spíše pro anglosaskou oblast. Stávající koronavirová...

23. 2. 2021

Přečíst