Nástupce pro Vaši firmu? Interní možnosti řešení.

9. 3. 2021

Zajistit budoucnost Vaší firmy po Vašem odchodu je důležitý úkol. Jeho řešení vyžaduje čas a dobrou přípravu. Existuje obecně řada variant s různým dopadem na Vás, Vaši rodinu a na budoucí existenci Vašeho, často celoživotního, díla. Pokusím se několik z možných variant, mezi kterými můžete vybírat, popsat.

Interní varianty řešení po Vašem odchodu:

 1. Předání firmy někomu z rodiny. Pro přípravu takového rozhodnutí je důležitá dobrá příprava. Například:
  • Výběr vhodných členů rodiny a vhodný způsob jejich oslovení.
  • Přehled o stavu firmy a její hodnotě.
  • Jaké jsou dnešní požadavky na její řízení z pohledu majitele, co všechno majitel dělá?
  • Do jaké míry je firma na majiteli nezávislá a jak majitele z jejího vedení postupně uvolnit?
  • Přenesení pravomocí na jiné osoby v rámci rodiny nebo na vedoucí pracovníky. Co může a měl by dělat prodávající?
  • Jak budou vztahy v rámci rodiny a firmy případně uspořádány po předání?
  • Výhodou je možnost postupného zapojování nástupce nebo nástupců do práce ve firmě a postupné přebírání zodpovědných funkcí a budování důvěry u zaměstnanců a kolegů.
  • Jak bude principiálně provedeno majetkové vypořádání. Jak bude financováno?
  • Seznam kroků, které povedou k dostatečným podkladům pro rozhodnutí a zapojení externích poradců, například právníka, daňového poradce, podnikového poradce specializovaného na prodej firmem. Často je také vhodné zapojit do uspořádání budoucích vztahů v rodině mediátora pro dohodnutí tzv. rodinné ústavy, která bude budoucí vztahy popisovat.
  • Formálně půjde o rozhodnutí, jestli volit jednorázové nebo postupné úplatné převedení podílů, převedení se závazkem vyplácení renty, poradenská smlouva, řešení v rámci přípravy dědického řízení s ohledem na ostatní členy rodiny apod.
 2. Předání firmy stávajícímu klíčovému zaměstnanci nebo zaměstnancům.

Této možnosti se také říká MBO (Management Buy Out), tedy koupě managementem. Připadá v úvahu, pokud se Vám nepodaří nalézt nástupce v rámci rodiny. Přitom řada přípravných bodů uvedených v předchozí variantě odpadá nebo se zjednodušuje. Nový majitel firmu dobře zná, a proto odpadne nutnost jej podrobně informovat o jejím stavu. Častým problémem bývá otázka financování.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně poradit, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, případně přes web a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni.

Těším se na případnou spolupráci. Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o., moje emailová adresa jan.vosecky@copra.cz.

Další články

Předat firmu v rámci rodiny nebo hledat jiné řešení?

Většina zakladatelů úspěšných firem se dostane dříve nebo později k otázce, zda po svém odchodu bude chtít, aby se jeho dílo dále rozvíjelo, nebo nechá vše nějak dopadnout.  V této fázi si majitelé často kladou otázky, čeho chtějí ještě v životě...

3. 3. 2021

Přečíst

Kupní smlouva na prodej firmy – MAC ustanovení – riziko pro prodávajícího a ochrana pro kupujícího?

V posledních letech se ve smlouvách na převod obchodních podílů, tedy jednoduše řečeno v kupních smlouvách na koupi/prodej podniku i v Evropě objevují ustanovení, která byla dříve typická spíše pro anglosaskou oblast. Stávající koronavirová...

23. 2. 2021

Přečíst

Prodej firmy v době koronavirové krize – co je jinak?

Prodávající usiluje zpravidla o dobrou cenu, kterou při prodeji své firmy od kupujícího dostane. Dnes, stejně jako před krizí. Měl by také posuzovat způsob zaplacení kupní ceny a další smluvní podmínky, které mu jednotliví investoři nabízí....

12. 2. 2021

Přečíst