Řekli o nás

Metrostav a.s.

Ing. Jan Vosecký nám poskytl své poradenské služby při přípravě následné integrace společnosti BeMo Tunneling GmbH do struktury našeho koncernu Metrostav. Výhodou byla jeho znalost němčiny i mnoholetá zkušenost s podnikáním v Rakousku a Německu, ale také jeho znalost stavebního trhu, financí a zvyklostí při činnosti v těchto teritoriích. Díky tomu bylo možné též získat upřesněný obraz o situaci v nově získané rakouské společnosti, komunikovat s jejími vedoucími pracovníky a navrhovat další kroky k dosažení strategických cílů Skupiny Metrostav.

Ředitel zahraničního podnikání Skupiny Metrostav


Raiffeisen Landesbank

Potvrzujeme, že nám Ing. Jan Vosecký byl nápomocen při otevření naší reprezentace v Českých Budějovicích. V této přípravné fázi nám byl nápomocen k naší plné spokojenosti. Úspěšně proběhla registrace u ČNB a příprava zahájení činnosti. Pan Ing. Jan Vosecký byl po dobu 25-ti let konzulentem Hornorakouské zemské banky Raiffeisen AG.

Významně podporoval expanzi v České republice a kontakty k investičním fondům.

Hornorakouská zemská banka Raiffeisen AG, generální ředitel


Impuls leasing

Ing. Jan Vosecký se svým týmem COPRA pro nás úspěšně pracoval na řadě projektů v oblasti M&A (nákup a prodej firem) například při koupi leasingové společnosti. Výhodou naší spolupráce s panem Voseckým byla, kromě jeho praktických znalostí v oblasti nákupu a prodeje firem a financování, také jeho dobrá znalost energetického trhu a osobní kontakty v tomto sektoru.

Impuls Leasing Austria s.r.o., jednatel


Energie AG

Pan Ing Vosecký inicioval a od počátku provázel a podporoval projekt KVINTA, získání podílů na energetických firmách v hodnotě 112.000.000,- Kč.

Kvinta podílnická spol. s r.o., jednatel


AMMAG Ges.m.b.H.

Na tomto místě bych rád srdečně poděkoval panu Voseckému, jako jeho dlouholetý zákazník, za profesionální spolupráci, odborné poradenství a vždy velmi korektní jednání.

Na konkrétním projektu se ukázalo, jak důležité je mít podporu partnera, který má nejen hodně zkušeností, ale také odpovídající kontakty. Pouze tak a s kompetentním týmem firmy COPRA v pozadí je možno dostatečně cíleně poznat trh a následně docílit úspěšných výsledků. Pana Voseckého tedy s plným přesvědčením doporučujeme dále.

Ammag GmbH, jednatel a společník


HECKL s.r.o

COPRA nás doprovází již řadu let k naší plné spokojenosti při hledání partnerů a při akvizicích vhodných firem a obchodních závodů v Česku, Německu i na jiných teritoriích, které posilují naši pozici na trhu.

HECKL s.r.o., jednatel a společník


VODOCENTRUM - W a M, s.r.o.

Velice děkujeme za přínosnou spolupráci a řešení problémů při prodeji naší firmy.

VODOCENTRUM – W a M, s.r.o., jednatel


Greiner Extrusion GmbH

COPRA nám pomohla k naší plné spokojenosti najít a převzít strojírenský výrobní závod v České republice a dala nám k dispozici pro první dva roky jednatele.

Greiner Werkzeugbau GmbH, jednatel


RLB

Ing. Jan Vosecký nám velmi pomohl s přípravou a otevřením zastoupení naší banky v Českých Budějovicích prostřednictvím poradenských služeb. Spolupráce s ním byla radostná a k naší plné spokojenosti. Úspěšně proběhla také registrace u ČNB a příprava zahájení činnosti.

Hornorakouská zemská banka Raiffeisen, vedoucí zahraničního oddělení 


Efis s.r.o.

Ing. Jan Vosecký se svým týmem COPRA pro nás úspěšně pracoval na řadě projektů v oblasti M&A (nákup a prodej firem) například při koupi leasingové společnosti. Výhodou naší spolupráce s panem Voseckým byla, kromě jeho praktických znalostí v oblasti nákupu a prodeje firem a financování, také jeho dobrá znalost energetického trhu a jeho osobní kontakty v tomto sektoru.

Efis s.r.o, jednatel


GŘ RLB a.D.

Pan Vosecký nás se svou rodinnou poradenskou firmou COPRA podporoval a pomáhal řadě rakouských firem s úspěšným založením jejich českých poboček, dceřinných firem nebo akvizic.

Honorární konzul ČR v Rakousku


RLB

Pan Ing. Jan Vosecký byl po dobu 25-ti let konzultantem Hornorakouské zemské banky Raiffeisen AG (RLB) v České republice. Během těchto let ve velké míře pomohl expanzi do České republiky a s kontakty k investičním fondům.

Hornorakouská zemská banka Raiffeisen, vedoucí personálního oddělení


MetalbauWastler

Při hledání kooperačních partnerů nás pan Vosecký a jeho tým přesvědčili o jeho kompetenci a spolehlivosti. Jeho mnohaleté zkušenosti v oblasti managementu a mimořádně dobré kontakty jak v Česku, tak v Rakousku vedly k nalezení kvalitních kooperačních partnerů.

MetalbauWastler, jednatel


Voda-topení-plyn KV

Při prodeji mého podílu v naší společnosti, která v regionu Karlových Varů prodává velkoobchodně i maloobchodně vodoinstalatérské, topenářské a sanitární zboží, hrála firma COPRA významnou roli v přípravě veškerých podkladů k uskutečnění dohody mezi kupcem a prodejcem.Firma COPRA připravila prodej rychle, seriózně a profesionálně.
Přínosem bylo, že se podařilo najít vhodného kupce a dojednat podmínky, které byly výhodné jak pro mne, tak i pro kupujícího.

společník