Kontaktování a získání nezávazných nabídek

u prodeje firmy

3.1 Provedení prvního oslovení

Po skončení příprav začíná jednání kontaktováním potenciálních zájemců.

Navážeme kontakt s vybranými potenciálními zájemci na základě anonymního oslovení. Budeme usilovat o vytvoření konkurence mezi nimi při zachování důvěryhodnosti celého procesu.

3.2 Uzavření dohod o zachování mlčenlivosti

V této fázi je důležité potenciálním zájemcům v krátké době po projevení zájmu poslat k podpisu závazek mlčenlivosti.

3.3 Rozeslání informačního memoranda a procesního dopisu

Po podpisu dohody o mlčenlivosti předáme konkrétnímu zájemci informační memorandum a procesní dopis a vyzveme ho, aby Vám v určené době dal nezávaznou, indikativní nabídku.

3.4 Rozsáhlá komunikace mezi prodávajícím investory a/nebo týmy poradců

V této fázi Vám můžeme výrazně pomoci koordinací a organizováním komunikace mezi Vámi, Vaším týmem a týmy zájemců. Vy sami se můžete rozhodnout, do jaké míry se budete tomuto procesu věnovat a do jaké míry to necháte na nás.

3.5 Správa a rozesílání „otázkovníku“ příp. také jeho překlady.

Zájemci, kteří obdrželi informační memorandum, mohou mít případné další otázky. V případě většího počtu zájemců je vhodné otázky sloučit do jednoho dokumentu, který umožní informovat všechny zájemce ve stejném rozsahu.

3.6 Sběr nezávazných nabídek

Přijmeme a předběžně pro Vás vyhodnotíme přijaté nezávazné nabídky ze strany potenciálních zájemců.

3.7 Vyhodnocení nezávazných nabídek

Pomůžeme Vám rozhodnout se na základě vyhodnocení reakcí oslovených zájemců, jak dále postupovat, např. koho dát do dalšího zúženého výběru, případně jestli proběhne další kolo apod.

3.8 Proces licitace s cílem zvýšit nabídku

V optimálním případě budeme mít možnost vyjednávat více než s jedním zájemcem a vyjednávat i o navýšení a vylepšení jejich nabídek.

3.9 Vyrozumění zájemců o postoupení / nepostoupení do další fáze.

Informujeme nejen úspěšné, ale i Vámi odmítnuté zájemce.