Příprava podkladů

u prodeje firmy

2.1 Příprava firmy na prodejní proces

Zvlášť důležité bude zvážit, která opatření by mohla jednoduše a s nízkými náklady zvýšit hodnotu předmětu prodeje v očích zájemců.

2.2 Vypracování prodejního podkladu o firmě (informační memorandum), jeho schválení prodávajícím ev. překlad do cizích jazyků

Pomůžeme Vám s koordinací Vašeho týmu při zpracování rozsáhlé podnikové dokumentace (informační memorandum) a vyhotovení dokumentů pro jednání, ev. překlady informačního memoranda do cizích jazyků. Domluvíme s Vámi, jak získat pro zájemce, kteří nemusí být z oboru, fundovaný vhled do Vašeho trhu, informace pro Vás, aby si připravili fundovanou analýzu konkurenčního prostředí.

Díky zpracování podkladů před začátkem jednání se zájemci získáme čas pro vytvoření důležitého konkurenčního tlaku mezi zájemci a tím i dobré ceny a výhodných podmínek při budoucích jednáních.

2.3 Odsouhlasení prohlášení o důvěrnosti

Požádáme Vás o Váš souhlas s obvyklým zněním prohlášení o důvěrnosti, které zaváže zájemce, aby získané informace o Vás a předmětu prodeje udržovali v tajnosti a zároveň je tím můžete ujistit, že i Vy považujete celou přípravu transakce za důvěrnou.

2.4 Vytvoření seznamu potenciálních investorů (long list)

Vypracujeme a představíme Vám náš návrh potenciálních zájemců/investorů. Zároveň můžete doplnit tento seznam o Vaše vlastní náměty, koho byste doporučovali oslovit.

2.5 Vypracování stručného popisu, co bude předmětem prodeje (anonymního popis), ev. překlad do cizích jazyků

První znění anonymního popisu, které jsme připravili při předchozím jednání, si můžeme nyní definitivně odsouhlasit. Případně zařídit jejich překlad do domluvených cizích jazyků.

2.6 Vypracování podkladu pro sběr otázek a odpovědí (otázkovník)

V případě, že budeme v průběhu procesu jednat s více zájemci, je velmi vhodné slučovat jejich otázky do jednoho dokumentu a dávat jim na ně jednotné odpovědi.

Toto také umožnuje průběžně sledovat, jak se diskuse se zájemci v průběhu času vyvíjí, na co se ptají, jaké vhodné odpovědi budete chtít schválit apod.

2.7 Hlavní argumenty pro diskusi s investory a jejich poradci

Můžeme očekávat, že zájemci budou klást otázky, které mohou být často velmi fundované a Vaše odpovědi mohou poté využít při jednání o ceně apod. Proto je důležité se včas připravit a mít k dispozici příslušné odpovědi a jejich podložení příslušnými dokumenty. Vyhnete se tak zbytečnému stresu.

2.8 Vypracování procesního dopisu

Při větším počtu zájemců je důležité, aby všichni dostali jasná pravidla, jak je celý proces organizován. Tím se dosáhne bezproblémového průběhu v krátkém čase. Toto je možné shrnout do tzv. „procesního dopisu“.

2.9 Výběr externích poradců prodávajícího (právo daně …)

Již v této fázi je vhodné, když si ověříte, zda máte k dispozici potřebné právní, daňové a účetní poradce, kteří budou na přípravě a průběhu procesu spolupracovat, nebo jestli využijete služby námi doporučených osvědčených odborníků. Pro hladký průběh je důležité, abyste si mohli rezervovat čas již v dostatečném předstihu a abyste přibližně věděl, jaké budou Vaše náklady.

2.10 Pracovní schůzka

V průběhu procesu přípravy podkladů je důležité se v pravidelných intervalech s Vámi scházet, projít si spolu připravené podklady a odsouhlasit si stav procesu a další kroky.