Úvodní slovo

u prodeje firmy

Děkujeme, že jste se rozhodli věnovat Váš čas našim stránkám.

V následujícím textu jsme stručně popsali, jak podle našich dosavadních zkušeností můžeme my
s Vámi, jako prodávajícím, spolupracovat. Celý proces probíhá zpravidla v 5 fázích, které jsou v následujícím textu podrobně popsány. Celá tato informace, vč. obsahu našich webových stránek, je pouze orientační. Popisujeme jeden z možných postupů, který odpovídá mandátnímu (příkaznímu) vztahu mezi námi. Samozřejmě se ale dohodneme na formě, která Vám bude nejlépe vyhovovat. Některé fáze můžeme vynechat, anebo naopak doplnit další kroky podle zadání, na kterém se domluvíme, nebo které vyplyne z průběhu naší společné práce.

Prodej podniku je komplexní proces, který zpravidla trvá několik měsíců. Zúčastňuje se ho řada profesí, např. právníků, daňových poradců. V návaznosti na Vaši strategii Vám jako specialisté na oblast nákupu a prodeje firem, která se také označuje jako M&A (Mergers and Acquisitions, tedy fúzí a akvizic) pomůžeme při dosažení cílů, které jste si stanovili. Zejména tedy hledáním vhodných zájemců, které bude třeba oslovit, při přípravě, koordinaci a provedení celého procesu. Díky strukturovanému procesu budeme moci usilovat, abyste si mohli vybrat z několika nabízejících toho nejlepšího, který nejlépe vyhovuje Vašim kritériím a strategii. Včasná příprava je velmi důležitá, a to zejména v případě, že hledáte vhodného nástupce.

Výraz „zájemce“ či „nabízející“ nebo „kupující“ používáme v našem popisu pro Vašeho budoucího partnera, se kterým Vám pomůžeme vyjednat předmět transakce (prodej), který pro Vás a s Vámi budeme připravovat a pomáhat Vám úspěšně uzavřít. Tím může být samozřejmě jak prodej podílu, tak prodej celé firmy nebo obchodního závodu, nemovitosti nebo jiné vhodné části, na které se
s kupujícím domluvíte.