Vyjednávání a podpisy smluv

u prodeje firmy

5.1 Vedení jednání o prodeji v zájmu zákazníka

Pomůžeme Vám s koordinací jednání o uzavření transakce ve Vašem zájmu.

5.2 Podpora při vypracování celého smluvního díla transakce v kooperaci s advokáty zákazníka

Pro rychlý průběh je důležitá koordinace Vámi pověřeného týmu při přípravě na uzavření transakčních smluv. Do smluv se musí promítnout Vámi požadované zadání a důležitá zjištění, která byla identifikována během předchozího procesu tak, aby to odpovídalo Vašemu zájmu.

5.3 Podpisy smluv a uzavření transakce

V této fázi by již všechny dohodnuté skutečnosti měly být zahrnuty do oboustranně odsouhlasených textů transakčních smluv. Rádi Vám pomůžeme koordinovat tuto významnou událost.

5.4 Součinnost při informační politice (tisk, veřejnost, event. úřad na ochranu hospodářské soutěže)

Pokud budete chtít využít této příležitosti k informování veřejnosti, rádi s Vámi probereme náměty na znění konkrétních zpráv pro tisk, úřady a veřejnost.