Prodej firmy v době koronavirové krize – co je jinak?

12. 2. 2021

Prodávající usiluje zpravidla o dobrou cenu, kterou při prodeji své firmy od kupujícího dostane. Dnes, stejně jako před krizí. Měl by také posuzovat způsob zaplacení kupní ceny a další smluvní podmínky, které mu jednotliví investoři nabízí. Proto je dnes, stejně jako dříve, výhodné vybírat si z více investorů.

Řada věcí je ale v dnešní krizové době jiná. Například představa o tom, jakého ideálního kupujícího si přeje a jak rozptýlit jeho obavy z možných rizik.

V čem jsou obavy investorů v době krize jiné než před ní?

Před krizí vycházeli investoři ve značné míře často z předpokladu, že dosavadní vývoj bude s velkou pravděpodobností pokračovat a že poměry na trhu se budou měnit jen pomalu. Tyto předpoklady, které platily celkem bezproblémově hlavně v „klasických“ výrobních a obchodních odvětvích, jsou dnes podrobovány mnohem důkladnějším analýzám. Investoři zkoumají mnohem důkladněji

  • pravděpodobný vývoj v daném odvětví,
  • portfolio výrobků a služeb dané společnosti a jeho vliv na celkové výnosy.
  • Možné změny celkových výnosů plynoucí ze změny přínosů jednotlivých výrobků a služeb pro tvorbu zisku a krytí fixních nákladů apod.

Krize přináší pro investory také nové možnosti:

Tím je například motivace k prohloubení nabídky horizontálně nebo vertikálně a tím zlepšení pozice na trhu, který se stává méně globálním a více regionálním. Možnost koupit výhodně konkurenta, který nebyl na krizi dostatečně připraven, nebo vstoupit do nového oboru, který není krizí zasažen, například posílení prodejů přes internet.

Jak se mění chování investorů:

Důsledkem několika výše uvedených změn v chování investorů je například mnohem větší pečlivost při výběru vhodných akvizičních cílů, důkladnější průzkum trhu a porovnávání hospodářské situace vybraných firem. Investoři jsou připraveni investovat více času do přípravy transakcí a do využití profesionálních poradců.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně poradit, ať už osobně nebo nejprve telefonicky, případně přes web a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni.

Těším se na případnou spolupráci. Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o., moje emailová adresa jan.vosecky@copra.cz

Další články

Nástupce pro Vaši firmu? Interní možnosti řešení.

Zajistit budoucnost Vaší firmy po Vašem odchodu je důležitý úkol. Jeho řešení vyžaduje čas a dobrou přípravu. Existuje obecně řada variant s různým dopadem na Vás, Vaši rodinu a na budoucí existenci Vašeho, často celoživotního, díla. Pokusím...

9. 3. 2021

Přečíst

Předat firmu v rámci rodiny nebo hledat jiné řešení?

Většina zakladatelů úspěšných firem se dostane dříve nebo později k otázce, zda po svém odchodu bude chtít, aby se jeho dílo dále rozvíjelo, nebo nechá vše nějak dopadnout.  V této fázi si majitelé často kladou otázky, čeho chtějí ještě v životě...

3. 3. 2021

Přečíst

Kupní smlouva na prodej firmy – MAC ustanovení – riziko pro prodávajícího a ochrana pro kupujícího?

V posledních letech se ve smlouvách na převod obchodních podílů, tedy jednoduše řečeno v kupních smlouvách na koupi/prodej podniku i v Evropě objevují ustanovení, která byla dříve typická spíše pro anglosaskou oblast. Stávající koronavirová...

23. 2. 2021

Přečíst