Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti COPRA spol. s r.o., se sídlem 1. Máje 291, 250 67 Klecany, Praha-východ, IČ: 13497669 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • telefonní čísla
  • emailové adresy
  • cookies
  • ip adresy

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem evidence uživatelů stránek, statistik, možnosti poskytnutí dalších služeb, navázání obchodní komunikace. Tyto údaje budou Správcem po dobu nezbytnou k navázání nebo trvání obchodního vztahu, příp. po dobu nutnou k zachování evidence z titulu zákonných nařízení nebo po dobu potřebnou z důvodu charakteru obchodního spojení.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti email: info@copra.cz.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel softwaru (webu) MK-VISION s.r.o., Na Fabiánce 36, 182 00 Praha 8, IC: 03044726, DIC: CZ03044726

5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a tyto případně korigovat nebo zažádat o jejich aktualizaci popř. o jejich vymazání
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?

Dejte nám vědět, rádi se vám budeme věnovat.